خواسته ترکیه “تعویق” نیست “لغو” است

نگام ، بین الملل _ معاون نخست وزیر ترکیه ابراز داشت که همه پرسی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق باید لغو گردد.

به گزارش تی ار تی فارسی ، ترکیه علی رغم اصرار حکومت منطقه ای کرد شمال عراق برای همه پرسی استقلال، همه گزینه های موجود را مورد بررسی قرار داد.

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت، پس از اجلاس هیئت وزرا به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بیانیه ای صادر کرد.

بوزداغ ضمن ابراز اینکه اگر حکومت منطقه ای کرد شمال عراق به پافشاری اش در خصوص این تصمیم ادامه دهد، همه گزینه های موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: “این همه پرسی تهدیدی علیه امنیت ملی ترکیه و عراق و همچنین آرامش و ثبات منطقه میباشد. بی ثباتی موجود در منطقه را بیشتر کرده، نتایجی یه دور از انتظار به همراه داشته  و وضعیت کسانی که در این امر پافشاری میکنند را نیز بدتر خواهد کرد.”

بکیر بوزداغ با یاد اوری اینکه نه تنها ترکمنها، اعراب و تعداد بسیاری از اکراد، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه و جوامع بین المللی نیز با این همه پرسی مخالف میباشند، خطاب به حکومت منطقه ای کرد شمال عراق گفت: “هنوز فرصت هست. با عقلی سلیم حرکت کنید. این همه پرسی را لغو کنید. این به نفع همه میباشد. نه با احساسات، بلکه با عقل سلیم رفتار نمایید.”

معاون نخست وزیر ترکیه همچنین تاکید کرد که درخواست ترکیه در خصوص همه پرسی که قرار است روز ۲۵ سپتامبر برگزار گردد، “تعویق” انداختن آن نیست، بلکه “لغو” آن میباشد.