فاجعه لاس وگاس تلنگری به ترامپ / حسن جمشیدی خراسانی

 

فاجعه لاس وگاس تقریبا ساختار ذهنی ترامپ را به هم ریخت

 

و او را متوجه این نکته باید کرده باشد که کرم درخت از خود درخت است.

فردی که با حمله به یک اجتماع در جنب هتل نزدیک به ششصد نفر را کشته و زخمی کرد

مسلمان نبود

آسیایی نبود

ایرانی یا افغانی یا عراقی یا سوری و یا لبنانی نبود

 

بلکه او آمریکایی بود

چقدر خوب است بلکه شایسته و بایسته است جهان سیاست روی خوش به صلح نشان دهد

 

و سیاستمداران جهانی بیشتر تلاش کنند تا صلح دگر باره به کشورها برگردد

 

اگر سیاستمداران جهات صلح را بخواهند و برای نیل بدان بکوشند یقینا جهان به سوی خیرو برکت گام برخواهد داشت

 

و از نعمات الهی بر بشریت ریزش خواهد یافت

 

و درهای رحمت الهی به روی بشر گشوده خواهد شد

 

و الا اولین قربانی خشونت خود حامیان خشونت خواهند بود. ‌