مشاجره لفظی با همسایه “کبوتر باز” به قتل ختم شد

نگام، حوادث – مسئول روابط عمومی دادسرای استان کرمانشاه: مقتول به علت اعتراض به حضور مکرر متهم ۱۴ ساله در پشت بام منزل و نگهداری از کبوتر با وی به مشاجره لفظی می پردازد.

پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، نوجوان ۱۴ ساله با استفاده از سلاح سرد (چاقو) یک ضربه به سینه متهم وارد می کند.

جوان ۳۱ ساله مصدوم پس از آسیب دیدگی سریعا به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال می یابد، اما به علت شدت جراحات دو ساعت بعد جان خود را از دست می دهد.