حمید معصومی نژاد خبرنگار کنونی صدا و سیما در رُم، در زمان حضور در جنگ تحمیلی

با دیگران به اشتراک بگذارید: