نترس مرد! روحانی به منزل خاتمی برای دیدار با او برود / اکبر گنجی

اکبر گنجی- خبرنامه گویا

حکم کوتاه و برنده بود. سید محمد خاتمی با حکم ابراهیم رئیسی- “آیت الله قتل عام“- به حصر رفت. محسنی اژه ای گفته است که در نشست خبری روز یکشنبه در این مورد توضیح خواهد داد.

ابراهیم رئیسی در رقابت های انتخاباتی به حسن روحانی گفت :

“برخی [ روحانی] فکر می‌ کنند ما به زنان و دختران و جوانان اجازه آزادی و حقوق داده‌ایم، نه این حق را ما نداده‌ایم، قانون اساسی و خدا داده و دولت باید از آن صیانت کند…مگر شما [حسن روحانی] آزادی را به دختران ما داده‌اید که من آن را محدود کنم؟ این آزادی را خدا داده و هیچ کسی حق مخدوش کردن آن را ندارد”.

درست است که جان خدادادی چند هزار زندانی سیاسی و عقیدتی را ابراهیم رئیسی ستانده است و به همین دلیل، آیت الله منتظری وی را یکی از “جنایتکاران تاریخ” نامیده است.

درست است که ابراهیم رئیسی در سرکوب جنبش سبز نقش مستقیم داشته و همیشه به آن افتخار کرده و می کند.

درست است که رئیسی آزادی خدادادی سید محمد خاتمی را – به حکم آیت الله علی خامنه ای- از او گرفت و در حصرش کرد.

اما- و این اما بسیار مهم است- او در همین سخنان گفت هیچ کس حق ندارد آزادی شهروندان را مخدوش سازد و اگر ساخت ، دولت موظف است از آزادی خدادادی شهروندان صیانت کند.

آقای حسن روحانی! این طور نیست که تمامی سخنان “جنایتکار تاریخ“- “آیت الله قتل عام” – نادرست باشد. این سخن او که دولت باید از آزادی خدادادی شهروندان صیانت کند، صد در صد درست است.

شما براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه ملت – در ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – سوگند خوردید:

من‏ به‏ عنوان‏ رئیس ‏‌جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌ کنم‏ که‏…از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنم‏”.

نشان دهید که به سوگندتان وفادارید. نشان دهید که از آزادی شهروندان حمایت به عمل می آورید.

آری دستگاه قضایی- و قضات درباری اش- تحت نظر قوه مجریه نیستند.

آری دادگاه ویژه روحانیت هم تحت نظر مستقیم سلطان ستمگر است.

آری ابراهیم رئیسی هم مستقل از رهبری به شدت از خاتمی خشمگین است که با حمایتش از شما، بیشترین نقش را در پیروزی شما بر او داشت.

عمل، محصول “اراده” و “توان” است. اول، باید آگاهانه اراده کنید تا کاری انجام شود. دوم، باید توان انجام کاری را داشته باشید.

شاید فاقد “توان” حقوقی برای دفاع از آزادی شهروندان هستید. پس آن سوگند لغو را باید از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف کنند.

شاید فاقد “توان” حقیقی- پایگاه اجتماعی- برای دفاع از آزادی شهروندان هستید. یعنی آن ۲۴ الی ۲۶ میلیون رأی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۹، پشت تو قرار ندارد و یا تو نمی توانی از آن استفاده کنی.

اما آیا فاقد “اراده” هم هستی؟ آیا نمی خواهی به آن ۲۴ الی ۲۶ میلیون نفر- و همه مردم ایران- نشان دهی که اراده ای از سر علم و آگاهی، در دفاع از آزادی داری؟

کار بسیار ساده و سهل است. همین امروز به منزل سید محمد خاتمی برو و با او دیدار کن. این خواست مورد پشتیبانی همه اصلاح طلبان، آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر قرار خواهد گرفت.

نترس و مرد باش

ایران و ایرانیان در شرایط خطرناکی قرار گرفته اند که ممکن است به نابودی شان بینجامد. دشمنان ایران “منافع خود” را در منطقه تعقیب می کنند که با موجودیت ایران- مستقل از نظام سیاسی اش- تعارض دارد. مساحت ایران “بزرگ” است و باید “کوچک” شود.

در چنین بزنگاه تاریخی، رهبری نظام سلطانی فقیه سالار جمهوری اسلامی، به دنبال حذف شخصیت های ملی دارای اعتبار اجتماعی است. هیچ کس جز ولی فقیه نباید بزرگ و مطرح باشد.

عبور از این گردنه مهلک ، نیازمند شخصیت های ملی از یک سو، و آزادی و برابری- عدم تبعیض- از دیگر سوست. مهندس موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی از جمله آن شخصیت ها هستند.

نترس و مرد باش

وقت را از دست نده. به منزل خاتمی برو و با او دیدار کن. این کمترین کاری است که می توانی انجام دهی و همه از رئیس جمهور انتظار دارند. حصر را با عمل دارای کمترین هزینه بشکن.

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar