سپاه پاسداران واشنگتن را تهدید کرد

نگام/ سیاسی: چندی پیش یکی از استراتژیست های نظامی آمریکا اعلام کرد،  هزار تفنگ دار دریایی آمریکا می توانند در کمتر از ۳۵ ساعت تهران را به تصرف خود در بیاورند، و این عملیات نظامی را سالهاست تمرین کرده اند..

بر اساس این بیانات، یکی از فرماندهان سپاه قدس ایران اعلام کرد، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با کمتر از پانصد نیروی ویژه ای نظامی و در کمتر از ۳۰ ساعت می توانند واشنگتن را به تصرف خود در بیاورند.

از این قبیل تهدیدات و کری های نظامی بین سران نظامی آمریکا و ایران زیاد پیش آمده است، اما از زمانی که سپاه به طور جدی این تهدید را بیان کردند، استراتژیست های نظامی آمریکا را به فکر فرو برده است که آیا سپاه پاسداران ایران چنین قدرتی را دارد یا خیر، به همین دلیل مدتی است که در حال تجسس و خبرچینی در این مورد می باشند.