کهن ترین زبان های جهان

کهن ترین زبان های جهان که همچنان مورد استفاده هستند

تکامل زبان درست مانند تکامل بیولوژیکی است که با دقت فراوان و نسل به نسل اتفاق می افتد. بنابراین هیچ گونه نقطه ی بارز شکستی بین یک زبان و زبان دیگری که از دل آن برآمده نیست. به همین دلیل غیرممکن است که بگوییم یک زبان از دیگری قدیمی تر است؛ تمامی زبان ها قدمتی به اندازه ی عمر بشریت دارند. با این اوصاف تمام زبان هایی که در ادامه ی مطلب به آنها می پردازیم نکته ی خاصی برای ارائه دارند، کیفیتی باستانی که آنها را از زبان های دیگر متمایز می گرداند.

۱- عبری Hebrew

۲- تامیل Tamil

۳- لیتوانیایی Lithuanian

۴- فارسی Farsi

۵- ایسلندی Icelandic