توکلی خبر داد : برای احمدی‌نژاد کیفرخواست صادر شده است

نگام ، سیاسی _ احمد توکلی از نکته ای سخن به میان آورد که مدت هاست سیاسیون و دلسوزان جناح های مختلف انتظار آن را می کشیدند او خبر از  صدور کیفرخواست برای احمدی نژاد داد و گفت : بنابراین قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد. البته به عقیده من بهتر بود همان زمان به موضوع رسیدگی می شد چون این تصور پیش می آید که افرادی که در مسند قدرت نشسته اند مصون از قانون هستند.

احمد توکلی با اشاره به مصونیت اشخاص که مانع از بررسی ها است اظهار داشت : ین بحث فقط در مورد آقای احمدی نژاد نیست و در بسیاری از موارد دیگر نیز ما با چنین موضوعی مواجهیم. اگر در مبارزه با فساد، تبعیض وجود داشته باشد ما نتیجه نمی گیریم. لذا باید آئین دادرسی برای همه یکسان باشد و  هیچ فردی نباید از قانون مستثنی شود.

او در ادامه گفت : به هر حال کیفرخواست برای ایشان صادر شده است  بنابراین  قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد. البته به عقیده من بهتر بود همان زمان به موضوع رسیدگی می شد چون این تصور پیش می آید که افرادی که در مسند قدرت نشسته اند مصون از قانون هستند.

توکلی به حقیقتی تلخ در مبارزه با مفاسد اجتماعی اشاره کرد و گفت : متاسفانه دستگاه های ناظر بر فساد؛ خود مسئله دار می شوند، در این شرایط  سیستم به طور طبیعی نمی تواند از خود دفاع کند. دادگاه‌ها، نیروی امنیتی، دیوان محاسبات و مجلس در زمره دستگاه های نظارتی هستند. وقتی این دستگاه ها به مشکل برمی‎خورند و به دلیل برخی آلودگی ها، نمی‎توانند از خودشان در برابر فساد دفاع کنند، باید سازمان های مردم نهاد به کمک آنها بروند.

وی با اشاره به برخی تخلفات در سازمان ها و دستگاه ها اظهار داشت : وقتی مردم می بینند با افرادی که تخلف دارند به موقع و به تساوی برخورد نمی شود، این تصور برای آنها پدید می آید که نه تنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد نیست بلکه به نوعی رویکردشان حمایت از مفسد است. بنابراین سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان نقش مکمل عمل کنند. برای مثال در مورد شهرداری تهران در مسئله املاک نجومی ما اقدامات خود را انجام دادیم و مدارک جمع اوری شده را به قوه قضائیه تحویل دادیم.