روزشمار نابودی اسرائیل در میدان فلسطین تهران که قرار بود ۲۵ سال کار کند، پس از یک سال از کار افتاد!

با دیگران به اشتراک بگذارید: