درخواست ۱۵۲نماینده برای پیگیری سوال از رئیس‌جمهور/ مطهری: رئیس مجلس باید تشخیص دهد

نگام ، سیاسی _ پس از آنکه قاضی‌پور از مطهری خواست تا هرچه سریعتر سرنوشت موضوع سئوال از رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی را شفاف کند، مطهری پاسخ داد: این موضوع به تشخیص رئیس‌مجلس مربوط می‌شود.

به گزارش انتخاب، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری به موضوع مشکلات موسسات مالی اشاره کرد و گفت: از ۱۳۵ نماینده رای جمع کردیم، چرا سئوال ما از رئیس جمهور در مورد موسسه های مالی مطرح نمی شود؟‌ مردم چند شبانه روز در برابر قوه قضائیه و استانداری خراسان رضوی جمع شده اند. چرا سئوال از رئیس جمهور را مطرح نمی کنید تا ایشان پاسخ دهد؟

مطهری که در دقایق پایانی جلسه امروز، ریاست مجلس را برعهده داشت، پاسخ داد: در مورد سئوال از رئیس جمهور اقدامات خوبی شده است. قوه قضائیه، مجلس و دولت جلساتی گذاشته اند و در حال پیگیری موضوع هستند. اما براساس آیین نامه مجلس، خود شخص رئیس مجلس باید این موضوع را تشخیص بدهند.

پس از این تذکر، ۱۵۲ نماینده در بیانیه ای از رئیس مجلس خواستند که هر چه سریعتر این موضوع را به نتیجه برساند. در متن این بیانیه که از سوی محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه خوانده شد، آمده است: با وجود اینکه قوه مقننه باید الگوی رعایت قوانین باشد با گذشت بیش از سه ماه از تحویل طرح سئوال از رئیس جمهور و با وجود صراحت قانونی آیین نامه داخلی مجلس،‌ که باید در سریعترین زمان به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، این سئوال ارجاع نشده است. و در حالی که مردم بیش از ۱۰ ماه است که در خیابان ها سرگردان هستند.

نمایندگان امضا کننده این بیانیه درخواست کردند که رئیس مجلس و هیئت رئیسه نسبت به ارجاع سوال از رئیس جمهور به کمیسیون مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.