عجیب ترین درخت های دنیا

نگام، مطلبی در مورد عجیب ترین درخت های دنیا ارائه شده است

عجیب ترین درخت های دنیا

,[categoriy]

 عجیب ترین درخت های دنیا

این درخت افتاده و منحنی راست برگشت به بالا

,[categoriy]
,[categoriy]

تنها درختی که بین هفتاد هزار درختبعد از سونامی ژاپن سرپا باقی ماند و هم اکنون محافظت می شود

,[categoriy]
,[categoriy]

درختی که در تابلو رشد کرده

,[categoriy]

ریشه درخت در پیاده رو

,[categoriy]

درخت زندگی – پارک ملی المپیک، واشنگتن

,[categoriy]
,[categoriy]

برگ های این درخت تحت تاثیر چراغ های بالای آن تغییر فصل را حس نکرده اند

,[categoriy]

این درخت عجیب حاضر به مرگ نیست