راه اندازی قریب الوقوع سایت جدید احمدی نژادی ها

نگام ، سیاسی _ خبرها حکایت از فعالیت مجازی احمدی نژادی ها یعنی راه اندازی قریب الوقوع سایت جدید دارد.

به گزارش سرویس سیاسی ذاکرنیوز، دفتر محمود احمدی نژاد قصد راه اندازی سایت اینترنتی را داشته که به همین منظور ۲۰ دستگاه رایانه به مکان مورد نظر انتقال داده شده است.

این اقدام به منظور ورود و حضور به صورت گسترده در فضای مجازی انجام گرفته است.

فعالیت جریان احمدی نژادی ها در فضای مجازی به خصوص کانال های تلگرامی مشهود است .

اقدام آنها برای راه اندازی سایت جدید، موجب افزایش فعالیت هایشان در این عرصه خواهد شد.