جایگاه ترامپ ، ریاست جمهوری امریکا یا سالن شرط بندی کشتی کج! / پدرام صفوی

قاعدتا اگر می خواهید در قبال چیزی موضع گیری کنید و همزمان افکار عمومی و قضاوت مستمعین به نفع خودتان را همراه داشته باشید حتی اگر تمام حرفهای شما درست باشد اما با ادبیات سخیف و اضافه کردن دروغ و شارلاتان بازی حرف هایتان را به زبان بیاورید قطعا نتیجه عکس خواهید گرفت و کسی با شما همراه نخواهد بود .

حال آنکه بر جایگاه ریاست جمهوری کشوری قدرتمند از لحاظ نظامی و مال تکیه زده باشید وبخواهید افکار عمومی دنیا را نیز با خود همراه سازید یقینا میبایست بسیار شایسته و منطقی ، دور از احساس و بدون دروغ سخن بگویید چرا که یک اشتباه کاملا نظر سیاستمداران و مردم دنیا را به عکس آنچه شما میخواهید سوق میدهد…
شاید برخی از حرفای ترامپ در زمینه سیاست های اشتباه ایران در قبال مردم حرفهای درستی بود و یقینا مردم ایران خودشان شاهد این ظلمی که به دلیل اتخاذ تصمیمات غلط سران حکومت به آنها روا می شود هستند ، اما سخن اینجاست که آقای ترامپ حالا که نگران و دلسوز ایران شدید و مردم ایران را آزادی خواه خواندید ، سیاست خودتان در قبال منع صدور روادید به ایرانیان را کجای دلمان بگذاریم !

کشور عربستان که گویا تمام هزینه های شما زین پس با ایشان است در صدر صادر کنندگان تروریست در دنیا جای دارد اما این کشور در لیست شما بابت منع صدور روادید نیست !!! بی سوادی شما و شاموتی بازیتان در جعل نام خلیج فارس مایه خنده مردم ایران و حتی روسای جمهور پیشین امریکا گردید ، جایگاه شما همان شرط بندی در مسابقات کشتی کج است و مایه شرمساری روسای جمهور محترم امریکا در سنوات گذشته نیز هستید.