پشمک نیوز…..سالی چند میلیون شغل در ایران ایجاد می شود

نگام، طنز سیاسی

مهندسی گرید یک، دختر زیبایی دید که با پدرش گدائی میکرد

از پدر دختر، دختر را خواستگاری کرد

پدر گفت: اگه دختر منو میخواهی باید سه روز با من گدائی کنی تا به دخترم نگویی گدا

مهندس بعد از مدتی فکر کردن، قبول کرد(عشق کورش کرده بود)

روز دوم گدائی، دخترک مهندس بیچاره را دید که گریه می کند، علت را پرسید:

مهندس گفت: بخاطر خودم گریه می کنم که چندین سال توی دانشگاه و شرکت وقت را تلف کردم…..

القصه….طبق آمار های رسمی دولت فخیمه ی جمهوری اسلامی ایران، در طول این چهل سال، میانگین هر رئیس جمهور سالی یک میلیون شغل ایجاد کرده است، بر این اساس ما در ایران درآمد سرانه ای هر ایرانی بیست میلیون تومان است و مردم از خوشبختی به کشورهای همجوار پناه برده اند و قصد دارند خوشبختی خود را با دوستان افغانی و عرب تقصیم کنند، چونکه در اسلام تاکید شده است که باید از حال همسایه با خبر باشید، والا مسلمان نیستید، بر این اساس دولت فخیمه ایران تصمیم گرفته است که سالانه چندین هزار نفر افغانی و پاکستانی و در سالهای اخیر دوستان چینی را به ایران دعوت کرده و سکوی کارهای اقتصادی را به انها بسپارد، چونکه مردم کشور ایران دیگر هم آرامند هم خوشبخت و هیچ مشکلی ندارند که مانع خوشبختی آنها شود….

نمک در نمکدان شوری ندارد…..دل ما طاقت دوری ندارد

به امید روزی که همه کشورهای دنیا مثل ما ایرانی ها خوشبخت و آروم باشند و دیگر بیکاری ریشه کن شده باشد….

پ بالتازار