این کودک ۷۰ ساله با تحریف نام خلیج‌فارس به رشوه ۴۰۰ میلیاردی سعودی پاسخ داد

نگام، بین الملل – یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که ترامپ پاسخ هدایای سعودی را داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فریدون مجلسی کارشناس ارشد روابط بین الملل درباره اظهارات ترامپ علیه ایران به خبرنگار ما گفت:«ترامپ با سروصداى بسیار در نمایش اجراى قولى که به پاره کردن قرارداد بین المللى برجام مبتنى بر قطعنامه و تأیید شوراى امنیت داده بود عملاً جز انتقاد از آن و واگذارى به کنگره و توسل وقیحانه به مشتى دروغ مانند انتساب القاعده و داعش و انفجار خُبر به ایران حرفى نزد. و به تحریم سپاه پاسداران اکتفا کرد که عملاً و از گذشته در تحریم آنها بوده است.»

مجلسی درخصوص تحریف نام خلیج فارس از سوی ترامپ گفت: «درباره تحریف عمدى و احمقانه این کودک ٧٠ ساله در نام خلیج فارس فقط مى توان گفت که معیاری براى راستى سنجى بقیه سخنانش به دست داد و پاسخى بود به رشوه ۴٠٠ میلیارد دلارى عربستان، خاستگاه و پرورنده تروریسم داعشى و خیانتى بود به قربانیان هم وطنش در حادثه ١١ سپتامبر و قربانیان سربریده آمریکایى.»