راهپیمائی مرگ….

هان در برابر کوچ اجباری مسلمانان میانمار سکوت کرده و ناظر رنجی است که این تحت تعقیب‌ترین اقلیت جهان می‌برد. آنهایی که به بنگلادش رسیده‌اند در گرسنگی و بی‌سرپناهی هستند و آنهایی هم که در روستاهای خود در استان راخین مانده‌اند در محاصره غذایی بوداییان و نظامیان ارتش به سرمی‌برند و راهی برای فرار پیدا نمی‌کنند. تا اینجای کار سیستم وحشتی که میانماری‌ها اجرا می‌کنند به خوبی جواب داده و بیش از نیم میلیون مسلمان از کشور آباءواجدادی خود رانده شده‌اند. در زیر به تصاویر رویترز از راهپیمایی وحشتناک اقلیت مسلمان میانمار به سوی مرزهای بنگلادش توجه کنید.