نیروهای ترکیه ۵۳ پناهجو را در دریای اژه نجات دادند

نگام، بین الملل – گارد ساحلی ترکیه ۵۳ پناهجو که قصد عبور غیرقانونی به جزایر یونان داشتند را در آبهای دریای اژه ازمیر نجات داد.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۵۳ پناهجو که قصد عبور غیرقانونی به جزایر یونان با استفاده از قایق بادی داشتند را در سواحل شهرستان دیکیلی استان ازمیر در دریای اژه نجات دادند.

آنها پس از دریافت گزارشی مبنی بر رویت قایق حامل پناهجویان در دریای اژه طی عملیاتی افراد مذکور که شامل ۲۴ افغان، ۲۰ سوری و ۹ غنایی بودند را به ساحل منتقل کردند.

گفتنی است اتباع خارجی مذکور پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان ازمیر انتقال یافتند.