اگر خیلی علاقمند به خوردن همبرگر و از طرف دیگر نگران افزایش وزن خود هستید، باید بدانید که نان همبرگر ۲۶۴ کالری و همبرگر ۳۵۰ کالری دارد. در کل ۶۱۴ کالری در یک همبرگر نهفته است.

در جداول کالری یا سایت‌های محاسبه کالری به ازای هر مقدار ماده غذایی، یک رقم کالری درج شده است. بنابراین شما ابتدا باید غذای مورد نظر را وزن کنید. سپس با مراجعه با جداول، با یک تناسب ساده بین وزن غذا و کالری آن در جدول، میزان کالری غذای خود را محاسبه کنید.