امتداد حصر هشت ساله تا حصر خاتمی/ پدرام صفوی

در اینکه مردم دغدغه اقتصادی دارند و بعضا برای گذراندن امورات جاری زندگی هایشان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند شکی نیست.

و وظیفه دولت به عنوان اصلی ترین رکن اجرای قوانین در کشور حل این قبیل مشکلات و تسهیل امورات مردم است .

اما همین مردم با اینکه چندان دل خوشی از وضعیت اقتصادی و سیاست های دولت روحانی در چهار سال اول نداشتند در تمامی میتینگ های انتخاباتی روحانی با شعار رفع حصر به استقبال وی رفتند .

همین مردم به وعده یارانه دویست و پنجاه هزار تومانی بعضی آقایان رقیب روحانی در انتخابات با وجود تمام مشکلات معیشتی پشت کردند.

و خواهان استقرار دموکراسی و حق سخن گفتن و انتقاد کردن شدند.

که نمونه بارز این خواسته رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بود.

که اتفاقا شخص روحانی هم بسیار بر انجام این وعده در سخنرانی هایش تاکید داشت.

چرا که خواست عمومی مردم را در این موضوع میدید.

اما متاسفانه این وعده در حد شعار و سخنرانی باقی ماند.

و از بد ماجرا خبر رسیده که با کج سلیقگی و فهم غلط مسولان امنیتی برای سید محمد خاتمی نیز شبه حصری در نظر گرفته اند.

که انتظار میرود روحانی در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی چاره ای بیاندیشد .

چرا که مردم خواست خود را در انتخابات به روشنی بیان کردند .

و قطعا این رویه را نخواهند پذیرفت.

و نهایتا اعتماد مردم سلب شده.

و در انتخابات های بعدی به سخنرانی های هیچ احدی اعتماد نخواهند کرد.

پس چاره ای باید اندیشید.