دستفروشانی که زیر خط زندگی جا مانده اند / گزارش تصویری

نگام، اجتماعی – امروزه دستفروشی راهی برای رهایی از خط فقر در بین برخی از افراد به خصوص قشر بیکار و کم درآمد جامعه تبدیل شده است، به گونه ای که زنان، مردان و کودکان بسیاری برای کسب درآمد و امرار معاش تن به این شغل سخت داده‌اند و بساط زندگی‌شان را در کنار خیابان پهن کرده اند.

در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری آنا منتشر کرده است، مشاهده نمائید؛