ابلاغ مراتب ثبت ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی مجموعه نیاوران به استاندار تهران

نگام ، اجتماعی _ رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به استاندار تهران مراتب ثبت ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را ابلاغ کرد.

در نامه علی‌اصغر مونسان به محمدحسین مقیمی استاندار تهران آمده است:

«در اجرای قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند ”ج“ از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، محل نگهداری: استان تهران، شهر تهران، خیابان شهیدباهنر، میدان شهیدباهنر، مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران _ که پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، به حضور اعلام می‌گردد.

۱- نقاشی‌خط اسمعیل جلایر (شماره اموالی: ۱۴۹۹۷)، شماره ثبت ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۲- تابلوی نقاشی نگاره زن، آقاصادق شیرازی (شماره اموالی: ۱۴۹۸۸)، شماره ثبت ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۳- مینیاتور نگاره زن و مرد، آقاصادق شیرازی (شماره اموالی: ۱۵۰۵۹۰)، شماره ثبت ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱،

۴- مینیاتور نگاره دو زن، آقاصادق شیرازی (شماره اموالی: ۱۴۹۲۶)، شماره ثبت ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۵- نقاشی مینیاتور پرندگان، صنیع‌الملک (شماره اموالی: ۱۵۰۷۰)، شماره ثبت ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۶- قطعه نستعلیق فتحعلی شیرازی (شماره اموالی: ۱۴۹۹۵)، شماره ثبت ۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۷- مشق فتحعلی‌شاه قاجار (شماره اموالی: ۱۴۹۹۱)، شماره ثبت ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۸- دست‌خط مظفرالدین‌شاه (شماره اموالی: ۱۴۶۲۳)، شماره ثبت ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۹- دست‌خط ناصرالدین‌شاه (شماره اموالی: ۱۴۶۲۲)، شماره ثبت ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۱۰- نسخه خطی شاهنامه شاملو (شماره اموالی: ۹۳)، شماره ثبت ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۱۱- نگاره محمدشاه در حضور حضرت علی(ع) (شماره اموالی: ۱۴۹۹۳)، شماره ثبت ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۱۲- مینیاتور نگاره زن، محمدحسن نقاش (شماره اموالی: ۱۴۹۸۹)، شماره ثبت ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱؛

۱۳- قطعه نستعلیق، محمدابراهیم (شماره اموالی: ۱۷۱۱)، شماره ثبت ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱.