هالوین و شورای نگهبان

شنیده ها حکایت از آن دارد که بزودی با پا در میانی همه ارکان نظام بحث تعلیق سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد حل خواهد شد و شورای نگهبان هم این مهم را اعلام خواهد نمود.

اما طبق اخبار واصله از خبرنگار ما که از اندرونی شورای نگهبان در تمام ساعات شبانه روز باخبر است تعلیق سپنتا نیکنام از ابتدا بازی و برنامه آیت الله جنتی بوده و گویا نامبرده تصمیم گرفته بوده برای مراسم جشن هالوین امسال با نقاب جادوگر آگاه و همه فن حریف و فصل الخطاب بودن در جمهوری اسلامی استفاده کند تا مردم ایران روز به روز به بزرگی شخصیت این چهره تاریخی و باستانی پی ببرند .

البته بقیه اعضای شورای نگهبان هم امسال با ماسکهای خالی بنداعظم ،طوطی سخنگو و دیگر عناوین و القاب مزین به کدوتنبل ترامپ بر سر در هالوین جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد.

هالوینتون پر از جنتی

محمدهادی(میثم)بازیاری