آغاز پروازهای مستقیم بین آنکارا و پاریس

نگام ، بین الملل _ سفرهای مستقیم شرکت خطوط هوایی ترکیه بین آنکارا و پاریس آغاز شد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، بدین ترتیب بین آنکارا و پاریس به مدت دو بار در هفته سفرهای متقابل انجام خواهد گرفت.

اولین پرواز مستقیم از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به چارلز دوگل پاریس با ۱۵۱ مسافر انجام گرفت.

به مناسبت اولین پرواز مستقیم بین آنکارا و پاریس، مراسمی در فرودگاه اسن بوغا ترتیب یافت.

مراد سویلو مدیر اداره فرودگاه اسن بوغا و معاون استاندار آنکارا، به اهمیت آغاز این پروازهای مستقیم اشاره نمود.

سپس هواپیمای خطوط هوایی ترکیه با مراسم سنتی پاشیدن آب از فرودگاه اسن بوغا بدرقه شد.