کورش کبیر، و معجزه ای دیگر از قرآن کریم / احمد شمّاع زاده

 

کورش بزرگ، و هماوردی دیگر از قرآن سترگ

(کورش کبیر، و معجزه ای دیگر از قرآن کریم)

یا

اعجازهای رقم قرآنی ۱۱۴۷

احمد شمّاع زاده

پیشگفتار:                                                     

هر کس که هدفش از خواندن قرآن، تنها قرآن خوانی نباشد و ظاهر آیات قرآن را بسنده نداند، و هرگاه که در فهم و درک برخی واژگان و مطالب قرآن درمانده شود، به راحتی از کنار آنها نگذرد؛ بلکه بکوشد تا به فهم آنها برسد، یقیناً پس از مدتی به فهم کلام خداوند نائل خواهدشد؛ و به گوهرهای نابی از قرآن کریم دست خواهد یافت؛ زیرا قرآن خود تضمین داده است که: الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا. نگارنده نیز در طول زندگی خویش چنین روشی را در پیش گرفته و به حقایقی شگفت انگیز و انکارناپذیر دست یافته است.

دسته اول از آن مطالب و واژگان، نیاز به یادداشت داشته اند تا فراموش نشوند و در زمان مناسب پیرامون آنها پژوهش صورت گیرد. این گونه یادداشتها یک فایل چندین  صفحه ای را زیر عنوان آیات قابل پژوهش شکل داده اند، که همواره در تغییر است؛ برخی  نکته ها مورد پژوهش قرارمیگیرند و حذف میشوند، و برخی نکته های تازه بر آن افزوده میشود.

دسته دوم، نیازی به یادداشت ندارند؛ بلکه همواره و پس از چند دهه، ذهن مرا به خود مشغول داشته اند. برخی از مفاهیم و واژگان این دسته، رمزگشایی شده اند و اکنون پژوهشهای مهمی را در زمینه های مختلف شکل داده اند؛ که برخی از آنها دربردارنده نظریه هایی علمی نیز هستند. ولی در مورد برخی دیگر، همواره منتظر الهامی الهی هستم تا گره آنها را بگشایم و هر واژه، تبدیل به یک مقاله و پژوهش شود.

یکی از واژگانی که در دسته دوم قرارداشت و از سالهای نوجوانی و با خواندن کتابچه ای از پروفسور ابوالکلام آزاد، ذهن مرا به خود مشغول داشته بود، واژه ذوالقرنین بود؛ که چرا خداوند کریم این واژه را برای کورش به کار برده و از به کارگیری واژه های بهتر، خودداری کرده است؟!! تا اینکه خداوند امروز یعنی پس از نیم قرن(سده)، فهم آن را بر من میسّر و مقدّر ساخت.

گفتنی است، نگارنده در این پژوهش قصد نداشته ام تا ثابت کنم که ذوالقرنین، کورش است. بلکه همان گونه که در پی خواهد آمد، این موضوع را بدیهی گرفته ام؛ زیرا گذشته از پروفسور ابوالکلام آزاد، علّامه طباطبائی و بسیاری از اندیشمندان مسلمان و حتا نامسلمان، آن را تأیید کرده اند؛ بلکه هدفم رمزگشایی از واژه ذوالقرنین است؛ که تاکنون کسی از آن رمزگشایی نکرده و پرداختن به شگفتیهایی است که به کارگیری این واژه در قرآن آفریده و نکته های کور تاریخی را که در هاله ای از ابهام قرارداشته اند و تاریخدانان در اعلام دقیق آن تاریخها ناتوان و درمانده بودند، روش کرده؛ و این، تنها از قرآن شگفتی آفرین و معجزه گر بر میآید و خداوند را سپاسگزارم که این رمزگشایی را بهره من کرده است.

 

رمزگشائی از واژه ذوالقرنین

خداوند کریم با به کارگیری این واژه، رمزی را به ما نمایانده که اگر آن رمز را بر مبنای حروف ابجد رمزگشایی کنیم؛ دستکم موفّق به فهم بخشی از منظور خداوند میشویم.

ولی پیش ازرمزگشایی باید بدانیم که حروف ابجد، ربطی به علوم غریبه، مانند رمل و جفر ندارد؛ بلکه گونه ای قرارداد ریاضی و عددنویسی به یاری حروف‌ الفباست که آن را حساب جمله‌ها نیز خوانده اند؛ و برای بیان تاریخ‌های مهم به کار می‌رود. بدین ترتیب که تاریخ وقایع مهم را با برابرگذاری و آمیختن حروف ابجد، به صورت یک واژه، عبارت، جمله یا شعر در می‌آورند تا بدین وسیله، تاریخ مورد نظر را به یاد خود و دیگران بیاورند؛ و نیز گاهی به صورت چیستان یا معمّا درمیآورده اند.

 

واژه ذوالقرنین، طبق حروف ابجد:

ذ = ۷۰۰    و = ۶    الف = ۱    ل = ۳۰     ق = ۱۰۰    ر = ۲۰۰

ن = ۵۰     ی = ۱۰    ن = ۵۰

پس: جمع حروف “ذوالقرنین” بر مبنای حروف ابجد، برابر است با: ۱۱۴۷

مقدّمه بحث

با بازخوانی زندگانی دو بزرگمرد تاریخ، یعنی کورش و محمّد، متوجه این حقیقت میشویم که این دو بزرگوار در بسیاری جهات، بویژه در دوران کودکی که زیربنای ساخت زندگی آینده است، همسان بوده اند؛ و این نشانگر خواست مستقیم و بیواسطه خداوندی است که این بزرگواران از کودکی از پدرومادر جدا شوند، رنجهای زندگی را بچشند و در بوته آزمایش زندگی گداخته شوند، تا بتوانند در آینده رنجهای انسانیت را با تمام وجود لمس کنند و تاریخ زندگی انسان بر روی زمین را دگرگون سازند.

بنابراین، رخدادهای شگفت انگیز، مشابه، و نقطه به نقطه ای که در زندگانی آنان رخ داده، نیز بر مبنای اراده و مشیّت الهی بوده است؛ چنانکه مولا علی در مورد ذوالقرنین چنین جمله ای را دارد: یا من نصر ذاالقرنین علی الملوک الجبابره یعنی ای کسی که پیروزی بخشید ذوالقرنین را بر شاهان دیکتاتور (نقل از دعای مشلول مندرج در مفاتیح الجنان).

 

مقایسه ای میان رخدادهای مهم زندگانی کورش کبیر و پیامبر اکرم(ص)

رخدادهای مهم زندگی کورش کبیر:

سال تولد: در اسناد تاریخی مشخص نیست؛ و میان ۶۰۰ تا ۵۷۶ پیش از میلاد گمانه زنی شده است.

دوران پادشاهی: ۵۵۹ تا ۵۳۰ پ.م

روز فتح بابل: کورش پس از گذشت هفده روز از فتح بابل، در روز ۲۹ اکتبر ۵۳۹ پ.م با شکوه و جلال، وارد بابل شد.

سال مرگ: ۵۳۰ پ.م

یاداوری:

– تاریخهای بالا برگرفته از دانشنامه آزاد ویکیپدیاست.

– شمار سالهای این مقاله برابر با سال خورشیدی است.

 

رخدادهای مهم زندگی پیامبر اسلام:

هجرت رسول اکرم که مبنای تاریخ اسلامی است، در سال ۶۲۱ میلادی به وقوع پیوسته است. با توجه به اینکه این هجرت در سال سیزدهم بعثت رخ داده، پس پیامبر اکرم(ص) در سال ۶۰۸ مبعوث شده اند؛ و با توجه به اینکه حضرت ختمی مرتبت در چهل سالگی برانگیخته شده اند، پس تاریخ تولد ایشان ۵۶۸ میلادی بوده است.

اعجازهای رقم قرآنی ۱۱۴۷

یک- با کم کردن ۶۰۸ (سال بعثت) از رقم ۱۱۴۷، سال فتح بابل به دست میآید: ۵۳۹

بدین ترتیب نتیجه میگیریم که عدد ۱۱۴۷ فاصله میان فتح بابل از یک سو، و بعثت رسول اکرم و نزول قرآن از سوی دیگر است.

دو- تعیین سال تولد کورش:

از آنجا که سال تولد کورش در تاریخ ثبت نشده و میان ۶۰۰ تا ۵۷۶ گمانه زنی شده، با کم کردن سال تولد پیامبر اکرم اسلام (۵۶۸) از رقم قرآنی ۱۱۴۷، سال تولد کورش کبیر به دست میآید؛ که ۵۷۹ پ.م بوده است.

بدین ترتیب رقم قرآنی ۱۱۴۷، گذشته از اینکه فاصله زمانی میان سال تولد کورش و سال تولد رسول اکرم است، به تاریخ تولد کورش قطعیت میبخشد، به اختلاف نظرها پایان میدهد، و منبعی را که این سال را سال تولد کورش اعلام کرده، مورد تأیید قرار میدهد.

سه- با تولد کورش، چه رخداد مهمّی روی داده است؟

در احادیث آمده است که با تولد حضرت رسول اکرم، حوادثی شگفت رخ مینماید؛ از جمله فروریختن کنگره های کاخ انوشیروان. در بازخوانی تاریخ برج بابل نیز با چنین پدیده ای رو به رو میشویم. در تاریخ بابل میخوانیم که:

نبوکد نصر در ۵۷۰ پیش ازمیلاد تصمیم به بازسازی برج بابل میگیرد که پرستشگاه خدایان بوده، و تنها چند سال پیش از آن بر اثر لرزشها و رخدادهایی طبقه های بالایی آن دچار ویرانی شده بود.

با توجه به اینکه تنها ۹ سال پیش از سال ۵۷۰ کورش به دنیا آمده بوده، نتیجه میگیریم که این ویرانیها میتواند همزمان با تولد کورش بوده باشد.

چهار- سال تولد حضرت رسول اکرم، همزمان با چه رخدادی در تاریخ جهان بوده است؟

  • طبق روایات سنت اسلامی، محمّد در مکه و در سالی معروف به عام‌الفیل یا سال فیل که برابر با سال ۵۷۰ میلادی است به دنیا آمد. دانشمندان غربی این تاریخ را حداقل تاریخ تقریبی تولد او به‌شمار می‌آورند و برخی سال ۵۶۸ و یا ۵۶۹ را سالی می‌دانند که محمّد، زاده شده است. نقل از ویدکیپدیا دانشنامه آزاد. زیر عنوان عام الفیل

 

  • تاریخ حمله ابرهه به مکه مکرّمه و شکست او به واسطه نیروهای الهی، در میان تاریخدانان در محدوده ده ساله ۵۶۳ تا ۵۷۳ ثبت شده است.

میانگین این محدوده ده ساله، همان سال ۵۶۸ است که پیشتر آن را به عنوان سال تولد رسول اکرم ثابت کردیم.  

بدین ترتیب قرآن کریم با رقم قرآنی ۱۱۴۷، سال ۵۶۸ را هم سال تولد پیامبر اکرم میداند (که ۱۱۴۷ امین سالگرد تولد کورش نیز هست)، و هم سال حمله ابرهه به مکه، که تاریخ دقیق هر سه رخداد، محل اختلاف میان تاریخدانان بوده است.

پنج- آغاز پادشاهی کورش، سال ۵۵۹ پ.م. یعنی بیست سالگی بوده است. حال ببینیم چه رخداد مهمّی در زندگی رسول اکرم (ص) در سن بیست سالگی رخ داده است؟

با بررسی زندگانی پیامبر اکرم، با این حقیقت رو به رو میشویم که اولین فعالیت اجتماعی- سیاسی ایشان، مشارکت در پیمان جوانمردان مشهور به حلف الفضول بوده است. پیمانی مهم که بعدها پیامبر اکرم (ص) از این پیمان به نیکی یاد میکرد؛ از جمله فرمود: در خانه عبد الله جدعان شاهد پیمانی شدم که اگر حالا هم مرا به آن پیمان دعوت کنند قبول میکنم.

محمد(ص) در سن بیست سالگی به این پیمان پیوست، اما پیش از آن به اشخاص فقیر و بینوا و کودکان یتیم و زنانی  که شوهرانشان را در جنگها از دست داده بودند، بسیار محبّت میکرد و تا آنجا که میتوانست از کمک نسبت به محرومان خودداری نمیکرد. دلیل پیوستن وی به این پیمان نیز، چیزی جز علاقه به دستگیری از بینوایان و رفع ستم از ستمدیدگان نبود. (برگرفته از وبسایت تبیان، همراه با ویرایش)

همین ویژگیها را در زندگانی کورش پیش از به قدرت رسیندنش نیز مشاهده میکنیم که موجب موفقیت وی در زندگی، و نشستن بر اریکه شاهی میگردد؛ و مشخص میشود که خداوند کریم، گام به گام این دو بزرگوار را در درازنای زندگی رهنمون بوده است.

شش- کورش در زمان فتح بابل چند سال داشته است؟

تولد کورش ۵۷۹ پ.م. و فتح بابل ۵۳۹ پ.م. بوده است. پس کورش در چهل سالگی بابل را فتح کرده است.

بدین ترتیب نتیجه میگیریم که کورش چهل ساله بوده که بزرگترین رخداد زندگی خود را تجربه کرده و به خواست خداوند نقطه عطفی را در تاریخ جهان رقم زده است. پیامبر اکرم اسلام نیز، بزرگترین تجربه زندگی خود را با برانگیخته شدنش توسط خداوند در چهل سالگی به دست آورده؛ که این رخداد نیز نقطه عطفی در تاریخ جهان رقم خورده است!

هفت- سال شهادت کورش با چه رخداد مهمّی در زندگی رسول اکرم همزمان بوده است؟

میدانیم که کورش، نه سال پس از فتح بابل به شهادت رسیده است. از سوی دیگر با بررسی رخدادهای زندگانی رسول اکرم به رخدادی برمیخوریم که در مورد سال و نیز روز آن اختلاف نظر فراوان وجود دارد و آن شب معراج است. به متن زیر توجه شود:

در اینکه اسراء و معراج رسول خدا (ص) در چه سالی از سالهای بعثت اتفاق افتاده اختلاف است، ولی به طورکلی، وقوع آن درمکه و قبل از هجرت قطعی است. به این دلیل که آیه ای هم که در سوره اسراء در این باره آمده، و آیات سوره نجم نیز همگی در مکّه نازل شده، شکّی نیست؛ ولی در اینکه در چه سالی از سالهای پیش ازهجرت بوده اختلاف است. از مجموع روایات در این باره استفاده میشود که معراج آن حضرت پیش از سال دهم انجام شده است. و الله اعلم. (نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه، به اختصار و با ویرایش)

نتیجه آنکه مهمترین رخدادی که نه تنها در زندگانی رسول اکرم، بلکه در تاریخ انسانیت رخ داده، یعنی معجزه معراج، باید در سال نهم بعثت رخ داده باشد.

بدین ترتیب سال وقوع معراج نیز اصلاح میشود و قطعیّت مییابد! یعنی پرواز روح کورش، و پرواز جسم پیامبر اکرم به سوی پروردگارشان، با تفاوت ۱۱۴۷ سال، رخ داده است؛ که احتمال بسیار دارد تاریخ “شب واقعه” نیز یکسان باشد.

اگر “تاریخدانان” یا به قول قرآن “اهل الذّکر” کمر همّت بربندند، ممکن است به شب وقوع این دو رخداد نیز دست یابند.

هشت- میدانیم تمدنهای پیش از تمدن انسان، که به نظر کسانی همچون اریک ون دنیکن عنصر اصلی این تمدنها خدایان هستند، طبق نظر قرآن کریم، تمدنهای جنّیان بوده است. با دانستن این پیش فرض، متوجه تشابهی سرنوشت ساز در تاریخ جهانی در این زمینه میشویم:

یکی از تأثیرات مهم فتح بابل بر معادلات جهانی آن روزگار:

بابل که طبق اسناد تاریخی، دستکم رابطه تنگاتنگی با تمدنی خداناباور داشته است، با فتح آن توسط کورش ضایعه جبران ناپذیری را متحمّل، و وعده الهی محقّق  میگردد.

یکی از تأثیرات مهم “بعثت” بر معادلات جهانی آن روزگار:

در سوره جن آمده است که جنها میگویند: “ما در پایگاههای شنود فضائی خود مینشستیم (و وحی و دیگر امواج را میگرفتیم) ولی اکنون (با بعثت رسول اکرم و نزول قرآن) از این کار منع، و زمینگیر شده ایم”.

*****

برای درک بهتر این نوشته، به پژوهشهای زیر بازگشت شود:

برگزیدگان الهی، با نشانی وب: /https://www.academia.edu/10698949

نقدی بر برج بابل، با نشانی وب: /https://www.academia.edu/14711794

جن موجودی که از نو باید شناخت، با نشانی: https://www.academia.edu/12376472

در مقاله برگزیدگان الهی ثابت کرده ام که کورش یکی از رسولان عام خداوند بوده است.

*****

به نظر میرسد رقم قرآنی ۱۱۴۷ نکته های بیشتری در خود داشته باشد و این پژوهش فتح بابی است برای پژوهشگرانی که تاریخ را بهتر از نگارنده میدانند تا دانش و تجربه خود را در این زمینه به کار گیرند و به حقایق ناب تاریخی دست یابند؛ و نقطه های کور تاریخ را روشن سازند.