با حکم نجفی خواهر زاده فرمانده بسیج مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شد

نگام ، سیاسی _ با حکم نجفی، شهردار  تهران ، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شد.

 

وی خواهر زاده سردار غلامحسین غیب پرور فرمانده بسیج مستضعفین است.

 

محمد فرجود که پیش از این به عنوان مدیر راهکارهای سازمانی ایرانسل فعالیت داشت، به عنوان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران معرفی شد.

قبل از فرجود، علی اصغر قائمی این سمت را به عهده داشت و دیروز ۳ آبان‌ماه ۹۶ تودیع قائمی ساعت ۱۴ در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.