وکیل بقایی از دفتر قاضی پور سر درآورد!

نگام ، سیاسی _ پس از حواشی یک هفته اخیر؛ وکیل حمید بقایی در دفتر نادرقاضی پور در مجلس حضور یافت.

به گزارش «انتخاب»، قاضی پور با طرح مطالبی علیه بقایی گفته بود که قسمت مالی پرونده بقایی به دادگاه رفته ام ۱۲ تا ۱۳ مورد دیگر همچنان باقی است. به گفته قاضی پور، در منزل بقایی ۷۰۳ سکه، ۱۸۴۲ نیم‌سکه و ۲۱ میلیارد ریال پول نقد موجود بود.

پس از این اظهارات، بقایی به قاضی پور ۲۴ ساعت مهلت داد تا اظهاراتش را اثبات کند. قاضیی پور هم عکسی منتشر کرد که در آن سندی در دست داشت .

سیدعلی اصغر حسینی وکیل بقایی هم در واکنش از شکایت بقایی از دو نماینده مجلس از جمله قاضی پور خبر داد.

اکنون پس از این فعل و انفعالات وکیل بقایی در دفتر قاضی پور حاضر شده است.