روزنامه جمهوری اسلامی: هیچکس حق ندارد سخنی بگوید که بوی جنگ افروزی از آن به مشام برسد ، چنین افرادی باید بدانند که در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی می‌کنند

نگام ، سیاسی _ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اصلی‌ترین محور حوادث جدید لبنان و استعفای سعد حریری نخست‌وزیر این کشور در ریاض، توطئه خطرناکی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه طراحی کرده‌اند و می‌خواهند عربستان را وارد جنگ دیگری کنند.

صحنه لبنان اگر دچار کشمکش‌های سیاسی و یا حتی درگیری‌های خونین طوایف هم شود، هدف اصلی توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها قطعاً فقط این نیست، بلکه می‌خواهند آشوب در لبنان را مقدمه‌ای برای برافروختن یک جنگ نیابتی دیگر کنندو عربستان را برای حمله به ایران تحریک و تحریص نمایند. آمریکا و صهیونیست‌ها اکنون که خود را در توطئه بحران تروریستی در سوریه و عراق ناکام می‌بینند، درصدد برآمده‌اند انتقام این شکست را از حزب‌الله در لبنان و از ایران با برافروختن آتش یک جنگ توسط عربستان بگیرند.

اینکه افرادی بر طبل جنگ می‌کوبند یا رجز «هل من مبارز» بر زبان و قلم جاری می‌کنند، دانسته یا ندانسته در دام توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها گرفتار آمده‌اند کما اینکه خود سعد حریری هم در دام چنین توطئه‌ای افتاده و دیکته‌ای را در ریاض خوانده که دیگران به دستش داده‌اند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی بارها با صراحت اعلام کرده‌اند که خواهان جنگ با هیچ کشوری نیستند هر چند همواره آماده دفاع از کشور و نظام و ملت هستند و هر تجاوزی را قاطعانه سرکوب خواهند کرد. براساس همین سیاست، هیچکس حق ندارد سخنی بگوید یا مطلبی بنویسد که از آن بوی جنگ افروزی به مشام برسد. چنین افرادی باید بدانند که در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی می‌کنند.

برافروختن آتش یک جنگ جدید در منطقه بهیچوجه با مصالح ملت‌های منطقه منطبق نیست و صرفاً به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد. زمامداران بی‌تجربه عربستان نیز متوجه نیستند که با سخنان و رفتارهای غیرعادی خود درحال ضربه زدن به خود و سوزاندن ریشه دربار سعودی هستند. آمریکا و صهیونیست‌ها خیرخواه هیچیک از ملت‌ها و دولت‌های منطقه نیستند و می‌خواهند با آلوده کردن هرچه بیشتر دولتمردان سعودی به خون ریزی و جنگ، هرچه زودتر خاندان آل سعود را از قدرت دور کنند و مهره‌های مورد نظر خود را بر سر کار بیاورند.
در شرایط کنونی، به تحولات پرشتاب دربار سعودی باید با دید عمیق‌تری نگریست. این یک زلزله سیاسی عظیم و پردامنه است که به نظر می‌رسد پیشدستی سلمان و فرزندش برای کوتاه کردن دست مخالفین و رقبای خود درون دربار سعودی با شتاب فزاینده‌ای سازماندهی شده و قطعاً پس لرزه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت که شاید حتی موجودیت آل سعود را نیز به کام خود بکشاند چرا که سلمان و فرزندش قطعاً بیش از شاهزادگان و مقامات حاشیه‌ای به خاطر ناکامی‌ها و شکست‌های تحقیرآمیز عربستان باید پاسخگو باشند.
مدتها بود جنگ قدرت درون دربار سعودی با حواشی گسترده‌ای در خارج نیز منعکس می‌شد و انتظار می‌رفت سلمان و فرزندش علیه دیگران به چنین کودتای سیاسی متوسل شوند. زنجیره حوادث اخیر از جمله ناکامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب در حفظ اجماع ۵۴ کشور عربی و اسلامی علیه ایران، شکست مطلق در پرونده داعش در سوریه و عراق، پیامدهای جنگ یمن و حمله موشکی ارتش یمن به فرودگاه ریاض، حیثیتی برای آل سعود باقی نگذاشته است. درست در چنین وضعیتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه‌اندازی جنگ جدیدی نیاز دارند تا بتوانند شکست‌های سنگین خود را جبران کنند. اکنون که آنها دولتمردان تازه کار عربستان را ابزار مناسبی برای اجرای توطئه خود یافته‌اند و درصدد به راه انداختن یک جنگ نیابتی دیگر توسط دربار سعودی هستند، همه باید با هوشیاری و خودداری از کوبیدن بر طبل جنگ، منطقه را آرام و امن نگهدارند و از این طریق توطئه جدید آمریکا و صهیونیست‌ها را خنثی کنند.