زهرا نژادبهرام : بررسی قراردادهای نجومی یاران قالیباف پس از گزارش ۱۰۰ روزه نجفی

نگام ، سیاسی _ نژاد بهرام در خصوص قراردادهای نجومی شهرداری از جمله طرح «مطالعه امنیت‌شهری» گفت: با گزارش ۱۰۰ روزه‌ای که قرار است آقای نجفی به ما بدهد به تمام قراردادها دسترسی پیدا می‌کنیم و امکان رسیدگی به قراردادهای نجومی هم فراهم می‌شود.
به گزارش رویداد ۲۴ ، «بابک نگاهداری» از جمله مدیر جنجالی قالیباف است که همچنان در شهرداری و در سمت رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی شهرداری تهران ایفای نقش می‌کند.
انتقادات به نگاهداری اما از آنجایی آغاز می‌شود که او به عنوان یکی از مدیران قالیباف، قراردادی را امضا می‌کند که علاوه بر نجومی بودن رقم قرارداد آن، هیچ ثمر و نتیجه‌ای هم به همراه نداشت.
«مطالعه امنیت شهری» طرحی بود که نگاهداری با هماهنگی «عیسی شریفی» معاون بازداشت شده قالیباف،مسئولیت آن را برعهده داشت. طبق اسناد موجود قرارداد «مطالعه امنیت شهری» در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸ با مبلغ ۲میلیارد تومان و بدون تشریفات قانونی منعقد شده است. قراردادی کهنه نه تنها هیچ ارتباطی با شهرداری تهران ندارد، بلکه اهم مبلغ قرارداد هم به کارفرمای این پروژه پرداخت شده است.
زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران  با بیان اینکه ما یقین داریم یک سری از این نوع قراردادها در مجموعه شهرداری وجود دارد، گفت: آنچه مهم است این است که این قراردادها با آشکار شدن و پیدا شدن باید مجدداً بررسی قرار بگیرند.
وی در ادامه افزود: بسیاری از نیروهایی که قبلاً در شهرداری کار می‌کردند همچنان در مسئولیت‌های شهرداری حضور دارند. درواقع این گزارش ۱۰۰ روزه‌ای که آقای نجفی به ما بدهد می‌تواند بسیاری از این چالش‌ها را برای ما برطرف و آشکار کند و ما بسیاری از این اطلاعات را نداریم.
نژاد بهرام تصریح کرد: گاهی به شکل موردی یک قرارداد طرح امنیت شهر مطرح شود، اما به‌صورت موردی کفاف نمی‌کند، ما باید سازمان‌دهی شده و سیستماتیک به این قراردادها دسترسی پیدا کنیم و امکان دسترسی به آن‌ها در گزارش ۱۰۰ روزه وجود دارد.