آقای شمخانی: هیچ حصری وجود نداشته و ندارد و این اشخاصی که ادعا میشود در حصر هستند اصلا وجود خارجی ندارند

دبیر شورای عالی امنیت ملی درجمع خبرنگاران با بیان این نکته که حصر و وجود آ/قایانی به نام کروبی و موسوی و خانم رهنورد از پایه و اساس دروغ میباشد و طبق تحقیقاتی که ما بعمل آورده ایم این دروغ بزرگ صرفا ساخته و پرداخته سرویسهای جاسوسی خارجی و در راس آنها استکبار میباشد.

آقای شمخانی در ادامه بیاناتش گفت که برای روشنگری نسلهای آینده و نشان دادن خباثت دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی قرار است از سال آینده درسی به کنب درسی مقاطع مختلف با نام دروغ بزرگ حصر گنجانده شود تا نسلهای آینده از هم اکنون به حیله ها و شایعه پراکنی استکبارجهانی آشنا باشند و فریب این شایعات را نخورند.
وی یاد آوری کرد زین پس هر کس از حصر و محصورین سخن بگوید با مجازات سنگینی روبرو خواهد شد چون طبق فرموده اسلام دروغ یکی از بزرگترین گناهان میباشد و ما مجازیم با افراد خاطی و مجرم وگناهکار برخورد نماییم/
وی درپایان سخنانش گفت درنظام جمهوری اسلامی ما نه زندانی سیاسی داریم و نه محصور.

بعد از سخنان ایشان عده زیادی از خبرنگاران با شنیدن حرفهای ایشان عده ای سر به بیابان گذاشتند و عده ای هم در افق محو شدند که تا لحظه مخابره این خبر هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست.

محمدهادی ( میثم ) بازیاری