تجربه ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدال گرایان / میترا باستانی

حمایت آگاهانه اصلاح طلبان از رویکرد اعتدالی دولت به رهبری حسن روحانی در فاز اول منجر به پیروزی در برجام به عنوان مهم ترین چالش پیش روی کشور شد .

در فاز دوم حمایت اصلاح طلبان از اعتدال گرایان موجب تقویت این جریان سیاسی منشعب شده از اصول گرایان شد و همچنان امیدواریم که با این پشتوانه عظیم مردمی بتوانند چالش های اقتصادی و اجتماعی مهم را حل و فصل نمایند.

اعتدال گرایان و حسن روحانی تا اینجا به مردم ثابت کرده اند که خوب شعار داده اند و فقط باعث امید می شود ولی شعار دادن تنها نمی تواند درد و رنج و مشکلات مردم را کاهش دهد .

به لطف این جریان منشعب شده از اصولگرایان که با شعار توانستند پیوندی با مردم برقرار کنند ما وارد فاز عبور از شعار و تظاهر در فضای سیاسی کشور خواهیم شد.

نیاز امروز کشور بیشتر سیاستمداران عملگراست تا سیاستمداران شعاری و سیاست های شعاری .

با توجه به تکمیل کابینه دولت حسن روحانی، منتظر تحقق شعارهای انتخاباتی ایشان می مانیم و همچنان از ایشان حمایت می کنیم و هر گونه عقب گرد از شعارهای انتخاباتی را با جدیت پیگیری می نماییم .