گفتگوی نگام با علی سعیدی : تبعید و نفی بلد شیوه جدید سرکوب دروایش گنابادی

نگام ، پدرام صفوی _ محدودیت ها برای اقلیت های مذهبی همچنان ادامه دارد و از جمله آنها اقلیت مذهبی سلسله دراویش گنابادی هستند که همواره مورد نقض حقوق شهروندی قرار میگیرند ، شنیده ها حکایت از برخورد های جدید و احکامی چون حبس ابد برای فعالان و بزرگان این سلسله دارد و ایجاد کمپینی توسط دروایش برای حمایت از زندانیان و درخواست لغو احکام آنان ما را بر آن داشت تا با علی سعیدی روزنامه نگار و فعال دروایش گنابادی از کپنهاگ گفتگویی داشته باشیم.

 

نگام_ با سلام در خصوص مباحث مطروحه این روزها شنیده شده است یکی از فعالان دروایش گنابادی محکوم به حبس ابد گردیده است و همچنین در خصوص دیگر احکام صادره توسط دستگاه قضایی برای فعالیت توضیح بفرمایید.

 

یکی از فعالین دراویش گنابادی آقای محمد علی شمشیر زن بودند که توسط دادگاه شیراز به حکم نفی بلد مادام العمر (تبعید) محکوم شدند و تعداد دیگری نیز نفی بلد به شهر های مختلف محکوم شدند از جمله آقای ابراهیم بهرامی ، محسن اسماعیلی ، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان بودند که به شهرهایی به مدت تبعید هفت ساله تبعید شدند ، آقای حمید آرایش و محمد علی شمشیر زن و کاظم دهقان بصورت مادام العمر حمکم تبعید به شهرهایی مانند زاهدان و بندر عباس دریافت کردند ، اتفاق جدید که رخ داده است به این صورت که حکم نفی بلد و تبعید آقای محمد علی شمشیر زن بدون هیچ اتهام جدید دیگری به حکم حبس ابد و انتقال به زندان تبدیل شده است و حکم جدید بدون هیچ عمل و جرمی توسط آقای محمد علی شمشیر زن صادر شده است و بیم آن میرود که احکام دیگر محکومان که نام برده شد نیز بدون ادله خاصی مانند آقای شمشیر زن تبدیل به حبس ابد یا نوع دیگری در زندان شود

نگام: شنیده شده است که کمپینی در حمایت از کسانی که نام بردید تشکیل شده و مکاتباتی نیز داشته اند در این خصوص توضیح بفرمایید؟

 

بله کمپینی در این خصوص با نام نه به مرگ شهری به امضا بیست هزار نفر از پیروان مکتب دراویش گنابادی رسیده است و مکاتباتی نیز با رهبر ایران و همچنین رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است و از آنان درخواست رسیدگی به موضوع مذکور را داشته اند و متاسفاه پاسخی تا کنون به این نامه ها داده نشده است ، لازم به ذکر است فعالین دروایش گنابادی پیگیر این مسئله و پیشگیری از وقوع تبدیل احکام توسط قوه قضاییه مانند حکم محمد علی شمشیر زن هستند و امیدواریم حاکمیت به این موضوع و این درخواست رسیدگی کند چرا که این عزیزان هیچ گاه به دنبال خشونت و براندازی و اقدامات اینچنینی نبوده اند و فقط در واقعه کوار از خود دفاع کرده اند و اساسا دروایش گنابادی انسان هایی آرام بدون جنجال و به دنبال زندگی سالم در چهارچوب قانون و حقوق شهروندی خویش بوده و هستند

 

نگام : ممنون از شما و مجددا در آینده با شما خواهیم بود

 

مشروح گفتگوی سایت نگام با علی سعیدی را میتوانید در فایل ذیل بشنوید :