محمود صادقی: روحانی در قضیه حصر انصافا کوتاهی نکرد

نگام ، سیاسی _ «در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند اما خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتایج حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌ که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و… شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آنهاست.»

به گزارش انتخاب، روزنامه «همدلی» نوشت: «از آقای محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد مواضع اخیر آقای روحانی (رئیس‌‌جمهور) پرسیدیم. این‌ که با توجه به مواضع اخیر ایشان به نظر می‌رسد مرزهای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، جابه‌جاشده و آقای روحانی با ایفای نقش میانداری حداقل در ظاهر حامی جناح مقابل به نظر آمده و به وعده‌های خود عمل نکرده. آقای صادقی اما هیچ عدولی را در مواضع روحانی مشاهده نکرده و معتقد است که دست‌های پنهانی در ترویج این موج ناامیدی در اذهان مردم و جنگ روانی تاثیر بسیار دارند. در این میان رسانه‌ها و روزنامه‌های شکست‌خورده و مروج اخبار خلاف واقع، هم بسیار اثرگذار بوده‌اند. می‌گوید که «ما نباید در زمین این‌ها بازی کنیم. ضمن این‌ که قبول دارم اگر جایی کوتاه آمدند باید انتقادات خود را داشته باشیم. برای نمونه در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند اما خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتایج حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌ که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و… شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آنهاست.»