اسرائیل: بن سلمان با بازداشت ها در حال تحکیم قدرتش است، اما نگاهش به مسئله ای مهمتر یعنی ایران است

نگام ، بین الملل _ عناصر ایران در حال افزایش نفوذ در خاورمیانه است و در حال تشکیل هلال شیعه در عراق، سوریه و لبنان است.

 

به گزارش انتخاب ، جروسالم پست نوشت: نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل از تحولات اخیر در عربستان و بازداشت شاهزاده ها انتقاد کرد.

بنت با اشاره به محمد بن سلمان گفت: به نظر می آید که او در حال تحکیم قدرت است و نگاه او به نظر به مسئله ای مهمتر است که آن ایران است.

وی افزود: منطقه ما به شدت متفاوت از امریکاست. در منطقه ما، دموکراسی وجود ندارد و رهبران مجبورند با زور در قدرت بمانند.

این مقام اسرائیلی افزود: عناصر ایران در حال افزایش نفوذ در خاورمیانه است و در حال تشکیل هلال شیعه در عراق، سوریه و لبنان است.

بنت گفت: هیچکس به دنبال جنگ نیست، حتی ایران. آنها حتی سربازان خود را به منطقه نمی فرستند و از سربازان دیگر کشورها استفاده می کنند.