هادی ساعی در دادسرای جنایی تهران!

نگام ، حوادث _ قهرمان سابق المپیک بار دیگر برای توضیحات در مورد پرونده مرگ عموی خود در درگیری سال گذشته به دادسرای امور جنایی احضار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، سال گذشته هادی ساعی به همراه عموی خود در باشگاه سوارکاری که متعلق به هادی بود با ۲ پیمانکارشهرداری درگیر شدند و در نهایت پس از زد و خورد در این درگیری عموی هادی ساعی جان خود را از دست داد.

علت مرگ عموی هادی ساعی سکته قلبی عنوان شد.

وی در گذشته سابقه عمل قلب داشته است و اکنون پس از گذشت ۲ سال ۲ پیمانکار مدعی هستند که باید در بحث تسبیب مرگ وی تبرئه شوند و احتمالا هادی ساعی نیز برای ادای توضیحات بیشتر به دادگاه احضار شده است.