قدیمی ترین پول کاغذی جهان

نگام، نخستین پول های کاغذی ردپایی از چینی ها دارد که قدمت استفاده از آنها در چین به ۸۰۰ سل پیش بر میگردد که در ادامه عکسی از قدیمی ترین پول کاغذی را مشاهده می کنید.

از زمان تولید اولین سکه قرن ها می گذرد.در طول این سال ها تاریخ نیز به تدریج با آنها پیش رفته است.از آن زمان که پرتره ملکه ها و پادشاهان روی سکه ها ضرب می شد پول مفهومی اجتماعی به خود گرفت.
براساس برخی منابع اولین پول کاغذی توسط چینی ها اختراع شد. آنها از این نوع پول تاشدنی حدود ۵۰۰ سال قبل استفاده میی کردند و نسبت به اروپاییان پیشی گرفته بودند اما در مدت زمانی که پول های کاغذی در سراسر جهان استفاده شد چین دچار بحران شدید مالی شد و علت آن تولید زیاد اسکناس بود. به همین خاطر در سال ۱۴۵۵ چین تولید اسکناس را متوقف کرد و تا چند دهه اقدام به تولید و چاپ پول کاغذی نکرد.هرچند اولین پول های کاغذی را به چینی ها نسبت داده اند اما گفته میی شود که داریوش اول اولین اسکناس ها را به وجود آورد.

تصویری که مشاهده میکنید  مربوط به قدیمی ترین اسکناس جهان می باشد:

قدیمی ترین پول