انتقاد روزنامه جوان از اظهارات برخی روحانیونی که در روزهای اخیر کلیپ شان منتشر شده

نگام ، فرهنگ و هنر _ روزنامه جوان نوشت:در روزهای گذشته چندین کلیپ که گوینده آن از جنس روحانیت بود در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. ولایت و بادمجان، به آسمان رفتن امیرالمومنین برای حل اختلاف فرشتگان یا روش‌های تشخیص موانع بارداری و… دستمایه مغرضین و در کمین نشستگان روحانیت و بدحالی متدینین شد.

ممکن است گوینده قصد و غرضی هم نداشته باشد اما زمان‌شناسی و واکنش اجتماعی- عقلانی نسبت به محتوی و محتمل بودن وهن روحانیت و تشیع باید در خروجی بیان حتماً لحاظ شود. نسبت روحانیت و حکومت در عصر حاضر عنصر مهم‌تری است که باید در بیان روحانیت مدنظر قرار گیرد. خوشبختانه در جدال طولانی اخباریون و اصولیون که بیش از دو قرن به طول انجامید اصولیون پیروز شدند و عقلانیت یکی از شاخص‌های مهم دینداری تشیع شد که تشکیل حکومت مدرن به نام دین بی ارتباط با این خصیصه نیست.

اما ممکن است همچنان نحله‌های اخباری گری وجود داشته باشند و برایشان مهم نباشد که تأثیرات اجتماعی یا برون دینی سخن آنان چیست.
امروز دیگر زمانی نیست که مثلاً بگوییم امیر المومنین در مسجد کوفه بود که شیر وارد شد و او دستور داد خارج شود یا امام حسین آنقدر از لشکر مقابل کشت تا خون به بالای زانوی ذوالجناح رسید. امروز به الگو‌های عملی برای هدایت اجتماعی نیاز داریم که در سیره ائمه موج می‌زند.
تلقی از اسلام سیاسی و اجتماعی و استمرار آن منوط به ارائه الگوی عملی و قابل تحقق و مفید برای دین و دنیای مردم است. کسانی که نمی‌توانند در این ریل حرکت کنند حداقل حاشیه‌سازی نکنند. به تعبیر دیگر «روش نقل» بدون توجه به قرائن و روش‌های دیگر خصوصاً قیاس و استقرا  و وحی نه تنها کارآمد نیست که بعضاً موجب وهن است. شرط پذیرش روایت‌های دینی، انطباق عقلانی و «پذیرش امکان تحقق» از سوی عقل است. حتی ممکن است خصلتی در ائمه باشد که امروزه نتوان اجرا کرد(مانند هزار رکعت نماز امام سجاد علیه السلام) اما عقل می‌پذیرد که محقق شده است. این نوع مسائل قابل تطبیق و پذیرش عقلانی است که باید در عظمت آن بزرگان گفت نه الگو دادن. آنچه قطعی است حیات ظاهری ائمه کاملاً طبیعی و عین مردم بوده است تا قابلیت فهم برای بشر معمولی داشته باشند.