ما خسته ایم ، خسته تر از آنچه دیده ای / تاوان چیست این همه اندوه ناتمام

هی مرگ پشت مرگ، نفسهای داغدار
این شهر در محاصره داغ و شیون است
تو میروی تمام جهان تار میشود
تو میروی و خاطره های تو با من است

آه ای خدا به حال دل ما نگاه کن
دیگر بس است این همه نفرینمان نکن
ما سالهاست که در مرگ زنده ایم
در چاه درد و فاجعه تدفینمان نکن

ما خسته ایم ، خسته تر از آنچه دیده ای
تاوان چیست این همه اندوه ناتمام
شادی ندیده ایم در این روزهای سخت
غم پشت غم همیشه همین بوده، والسلام

 

#میثم_بازیاری_محمدهادی

#کرمانشاه_تسلیت