گزارش رئیس اتاق بازرگانی درباره پایش ملی محیط کسب و کار استماع شد/ دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی محور گزارش

نگام، اقتصادی – رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس اتاق بازرگانی با حضور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارشی درباره اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه کرد.

به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در تشریح نشست امروز دوشنبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش شافعی رئیس اتاق بازرگانی درباره پایش ملی محیط کسب و کار، براساس مولفه های مختلف در کشور بود که این پایش بر اساس مقاطع زمانی سه ماهه از تشکل های تولیدی و اقتصادی بوده و نظرات کارشناسی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون براساس عملکردهای استانی در این گزارش لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش، تغییر برخی موارد و موانع اداری کسب و کار از محورهای مهم گزارش ارائه شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی درخصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در نشست امروز گزارش کارگروه کسب و کار کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بررسی و تصمیم گیری درباره ارائه گزارش نهایی به صحن علنی به جلسه بعدی موکول شد.