افشاگری روحانی تیم احمدی نژاد علیه بقایی

نگام ، سیاسی _ روحانی شناخته شده در تیم احمدی نژاد به افشاگری در باره نقش حمید بقایی پرداخت عباس امیری‌فر پس از آنکه معاون اجرایی رئیس دولت دهم به بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم علیه قوه قضائیه مبادرت کرد از نقش های او در ایام ریاست جمهوری احمدی نژاد پرده برداشت.

به گزارش خبر آنلاین عباس امیری‌فر دست به افشاگری هایی زد که بیشتر شامل حال حمیدرضا بقایی معاون احمدی‌نژاد شد. او گفت: علی رغم خصلت های خوبی که احمدی نژاد از جمله مردمی بودن داشت و همیشه با مردم در اجتماعات ظاهر می شد؛ اما بقایی در ساختمان کوثر؛ زنگ می زد تا آسانسور را اختصاصی کنند و بعد مستقیم به اتاق می رفتند. صبحانه و ناهار اختصاصی داشتند.

امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی‌نژاد ادامه داد: آقای بقایی عواملی را در دفتر احمدی نژاد داشت که به محض آنکه فردی بدون هماهنگی با او دیدار می کرد برخورد می کرد. واضح تر بگویم تمام تیم احمدی نژاد توسط بقایی کنترل می شد. به نظرم احمدی نژاد دیگر در مطالب خود نباید بنویسد خادم ملت بلکه باید بگوید خادم بقایی.

او با بیان اینکه وضعیت احمدی نژاد را نمی‌توان با خاتمی و رفسنجانی مقایسه کرد، گفت: آقای خاتمی بلاخره حزبی دارد طرفدارانی دارد برخی علما حامی او هستند اما امروز یک مرجع را نام ببرید که از آقای احمدی نژاد حمایت کند کسی نمانده. من دوستانه می گویم آقای احمدی نژاد از این رفتار فاصله بگیرید من شما را دوست دارم.

عباس امیری فر درباره احتمال بازگشت احمدی‌نژاد به دامان اصولگرایان گفت: با این روش، او دیگر به تاریخ سپرده شد و بعید می دانم دیگر احمدی نژاد بتواند به عرصه سیاسی بازگردد. ما اگر بخواهیم دوره های بعد فردی با خصوصیات مثبت احمدی نژاد داشته باشیم باید به دنبال فرد جدیدی بگردیم که دارای آن خصلت های مثبت به علاوه عقل سیاسی باشد.