اردوغان: اجازه سوءاستفاده از ارزش‌های ترکیه را نخواهیم داد

نگام ، بین الملل _ رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد در قبال سوءاستفاده از ارزش‌های مشترک ملت‌مان توسط برخی که رسانه‌ها و عرصه هنر و فرهنگ کشورمان را به اسارت خود درآورده اند، سکوت نخواهیم کرد.

به گزارش آناتولی فارسی ، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در ششمین کنگره استانی حزب عدالت و توسعه در بای‌‌بورت گفت: در قبال سوءاستفاده از ارزش‌های مشترک ملت‌مان توسط برخی که رسانه‌ها و عرصه هنر و فرهنگ کشورمان را به اسارت خود درآورده اند، سکوت نخواهیم کرد.

ادامه اظهارات رئیس جمهور ترکیه به شرح زیر است:

«روزهایی که می‌توانستید به بهانه ارزش‌های مشترک جمهوری ترکیه، با دموکراسی، ملت، اذان و پرچم ما دشمنی کنید به پایان رسید. دوره فعالیت شبکه‌ خیانت و شارلاتان که از پنسیلوانیا امکانات برای شان فراهم می‌شد نیز تمام شده است.

امیدوارم کسانی که تاکنون از حمله به بنده ابراز خرسندی می‌کردند با توهین به آتاتورک، چهره واقعی مهاجمان را شناخته باشند. واکنش‌ها نسبت به این اقدام مذکور را مثبت می‌دانیم.

کشور ترکیه، دیگر پادگان پیشرفته سازمان‌های بین المللی نیست. کسانی که ترکیه فعلی را در شرایط دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی می پندارند، خواهند دید که در اشتباه بزرگی هستند».