نامه مشایی به شاه عبدالعظیم!

نگام ، سیاسی _ مشایی درنامه ای به شاه عبدالعظیم باتشکر از”میزبانی آن حضرت” در ۴ روز بست نشینی بقایی و یارانش، ازایشان بخاطر آنچه هتک حرمت عده ای نامیدعذرخواهی کرد!

سال‌ها در این فکر بودم که بر اساس چه حکمتی بین زیارت شما و زیارت امام حسین(ع) به طور خاص ارتباط داده شده است، اکنون فکر می‌کنم شاید این امر ناظر به ربط بین تظلم و مظلومیت است.

متن نامه بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت سید الکریم عبدالعظیم الحسنی

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

بی مقدمه لازم است مراتب خرسندی و سپاس خود را به محضر شما از جهات مختلف ابراز نمایم. یکی از این جهات، ملجاء و پناه بودن شما برای کسانی است که از جور و ستم دوران، دست به دامان شما می‌شوند. اینکه شخصی، خورشید وجودش پس از حدود هزار و دویست سال هنوز روشنی بخش و گرمی آفرین باشد جز به عنایت خاص پروردگار گرمی و روشنی ممکن نیست، وگرنه شاید بسیار باشند کسانی که در عین برخورداری از امکانات و مقدورات در زمان حیاتشان نیز چنین توفیقی نداشته باشند. باید این توفیق را از خدا خواست.

سال‌ها در این فکر بودم که بر اساس چه حکمتی بین زیارت شما و زیارت امام حسین(ع) به طور خاص ارتباط داده شده است، اکنون فکر می‌کنم شاید این امر ناظر به ربط بین تظلم و مظلومیت است.
دوستان ما که به رسم جوانمردان مومن به اهل‌بیت(ع) و شیفتۀ حسین(ع) به محضر شما به پناه آمده بودند را برنتافتند. چند روز در برابر هشت ماه بست نشینی سید جمال الدین اسدآبادی نشان می دهد که تحمل آقایان “هم‌پای” عزمشان بر دوام جور نیست.

آنان که به بست نشینان یورش برده و از هتک حرمت حریم اهل بیت(ع) ابایی نداشتند، راه کسانی را رفتند که چشم و گوش و دل بر حقیقت بستند. اگرچه شما اولیای خدا همواره شاهد ظلم بسیار در حق خود و خلق مظلوم خدا بوده‌اید، اما ظلم به پناه‌جویان به شما، دردرون خانه شما بسیار سنگین است. ما از این هتک حرمت بسیار متاسفیم و از محضر آن حضرت و حضرت حمزه‌ بن موسی و حضرت طاهر بن علی بن الحسین و اجداد طاهرین شما سلام الله علیکم اجمعین پوزش می‌طلبیم و دعای خیر مسئلت می‌کنیم. تاریخ این گستاخی را فراموش نخواهد کرد.

اسفندیار رحیم مشایی
۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶ (اول بهار قمری)