گزارشی از تخلفات گسترده مدیر باقیمانده از دوران قالیباف مصطفی منتظر المهدی ؛ در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران چه خبر است؟

نگام ، اجتماعی _ جشن شب یلدا برای کارکنان و اعضای خانواده سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و ۱۷ شرکت زیرمجموعه این سازمان، برگزار شد تا همچنان این سوال نزد افکار عمومی مطرح شود که چرا این سازمان همانند برخی دیگر از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران همچنان با مدیریت به‌جامانده از دوران قالیباف اداره می‌شوند؟

به گزارش رویداد ۲۴ از همان زمانی که محمدباقر قالیباف روزهای آخر خود را در بهشت سپری می‌کرد، تقریباً همه می‌دانستند که شهردار بعدی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود. خزانه خالی، بدهی‌های کلان و تسویه نشده، نیروهای مازاد، فسادهای گسترده و … بخش کوچکی از مشکلاتی بود که کارشناسان برای شهردار بعدی تهران متصور بودند.

قالیباف رفت، نجفی آمد. شهردار جدید اصلاح‌طلبان روی کارآمد تا پس از گذشت بیش از یک دهه، شهرداری تهران با یک مدیر اصلاح‌طلب اداره شود. زمانی که محمدعلی نجفی به بهشت آمد، در اولین اقدام خود سعی کرد تیمی هماهنگ و به قولی یکدست را با خود همراه کند تا بتواند بر مشکلات پیدا و پنهان شهرداری فائق آید؛ اما انتقادی که تاکنون متوجه شخص شهردار و تیم او مطرح شده که چرا همچنان بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، با مدیرانی غیرهمسو اداره می‌شوند، مدیرانی که عموماً کارنامه خوبی از خود به جا نگذاشته‌اند؛ «سازمان بازنشستگی شهرداری تهران» یکی از همان سازمانها است.

این سازمان توسط «مصطفی منتظر المهدی» از حلقه نزدیک یاران محمدباقر قالیباف اداره می‎شود و به دلیل عدم رسیدگی مناسب به وضعیت بازنشستگان و انتصاب مدیرانی که هیچ توجه‎ای به رفاه و آسایش بازنشستگان نداشته و ندارد، با انتقادات جدی مواجه است.

سازمان‌های بازنشستگی عموماً برای رفاه حال کارکنان بازنشسته تشکیل می‎شود تا بتوانند با فراغ بال به وضعیت و مشکلات آن‌ها رسیدگی و نیازهای مالی و رفاهی آنان را تا حد امکان فراهم کنند. یکی از مشکلات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران حضور مدیرانی است که هیچ آشنایی با این حوزه ندارند، درصورتی‌که ضروری است مدیران این حوزه ﺍﺯ میان ﻛﺴﺎﻧﻲ انتخاب شوند ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ و تولید ثروت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ هم ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺛـﺮﻭﺕ می‎ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ باتجربه ﻭ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ این ﺣﻮﺯﻩ بهره ببرد.

اما با اندکی بررسی در هفده شرکت سازمان بازنشستگی که همگی یا ۱۰۰ درصد سهم یا بخش قابل‌توجه‎ای از سهام مدیریتی آن‌ها متعلق به سازمان است که دارای ۳ تا ۵ نفر هیئت‌مدیره هستند و عمدتاً از ترکیب ۵ نفره تشکیل‌شده‌اند.

لذا به‌صورت سرجمع تعداد اعضاء هیئت‌مدیره کلیه شرکت‌های سازمان بازنشستگی شهرداری تهران باید به ۸۵ نفر برسد. حال‌آنکه غالباً ۵ نفر تشکیل‌دهنده اکثر کرسی‌ها هستند. به‌طوری‌که در کلیه شرکت‌ها شخص مدیرعامل سازمان، رئیس هیئت‌مدیره بوده یا معاونین او (معاون مالی اداری، معاون امور بازنشستگان و موظین، مدیر امور حقوقی) به‌عنوان نایب‌رئیس یا عضو هیئت‌مدیره هستند که این خود قابل‌بررسی است و ابهامات جدی را ایجاد می‎کند.

این‌سو استفاده از موقعیت باعث پرداخت‌های نامشروع و نامتعارف در این سازمان و شرکت های تابعه شده است؛ زیرا پرداخت حقوق و پاداش به مدیران عامل عموماً در همه شرکت‌ و سازمان‌ها یک سقف مشخص دارد؛ اما دریافتی برخی از مدیران ارشد سازمان بازنشستگی بر اساس هیچ قانون مصوب و مشخصی، سالانه به ارقام نجومی می‌رسد که این پرداختی‌ها باید از سوی اداره کل منابع انسانی دقیقاً بررسی شود، اما به دلیل محدود بودن حلقه مدیران در بخش‌های مختلف این سازمان، تاکنون هیچ‌کدام از پرداختی‌ها بررسی و پیگیری نشده‌ است.

ازجمله پرداختی‌ها ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮک هیئت‌مدیره ﺷﺮکت‌ها ﺗﻘﺴﻴﻢ نسبی ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭﻳﺎفتی هیئت‌مدیره ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد. ﺑﺎ توجه ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣـﺎلی ﺑـﺎﻻی ﺷﺮکت‌هایی همچون «ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﻬﺎﺗﺮ»، «میلاد شهر» ﻭ «ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮ» ﺳﻮﺩ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺒﻠﻎ کلان و قابل‌توجهی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

به‌طور مثال عملکرد گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، دارای سودهای چند ده‌میلیاردی بوده است، ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای از ﺁﻥ شامل ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺳﺴﻪ «ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮ» ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺩ ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ‌ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺣﺴﺎب‌های ﺑﺎنکی می‌شود.

حال با توجه به سقف ۶ درصد سود خالص که قابل‌تقسیم میان اعضای هیئت‌مدیره است، مبلغ پرداخت‌شده به هریک از اعضا حاکی از دریافت رقم‌های نجومی، آن‌هم تنها از محل یک شرکت از ۱۷ شرکت سازمان است. ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ساده و ﺑﺎ ﺩﺭکی درست ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺵ ﻣـﺎﻟﻲ شرکت‌ها ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﭘـﺎﺩﺍﺵ پرداختی از محل سود عملکرد کلیه شرکت‌های تابعه رقمی میلیاردی می‌شود. اعداد و ارقامی که به‌راحتی می‌توان از طریق بررسی اسناد مالی و مصوبات اداره کل مجامع شرکت‌ها و شورای سازمانها در پرداخت میزان پاداش و حق جلسات در پایان سال محاسبه کرد.

ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻋﻀﺎء هیئت‌مدیره ﻣﺠﺎﺯ به ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ هیچ‌گونه ﻭجهی ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ به‌جز نسبتی ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ تصویب مجمع سهامداران است، نیستند.

بااین‌حال ازجمله ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎلی ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺣﻖ ﺳﻔﺮ» ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎءِ هیئت‌مدیره‌ شرکت‌ها است. به‌این‌ترتیب ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ شرکت‌های ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ مجری ﺑﺮگزاری تورهای ﻣﺴﺎﻓﺮتی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ می‌نمایند ﻭ ﻧﻴﺰ هم‌زمان ﻣﺒﺎلغی ﺭﺍ به‌عنوان ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء به‌صورت ﺷـﻔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻮﺻـﻮﻑ ﺍﻋـﻼﻡ می‌کنند و ﺷﺮﻛﺖ نیز ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺑﺮﺍی شرکت‌های ﺗﺎﺑﻌﻪ می‌ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ، مجدداً پس از کسر میزان مالیات مکسوره، مبالغ به اعضا هیئت‌مدیره پرداخت می‌شود.

اما این پایان ماجرا نیست، از دیگر تخلفات یادشده در این سازمان عریض و طویل، می‌توان به فروش املاک یا معاوضه آن‌ها باقیمت‌های غیر کارشناسی و بدون اعتبار اشاره کرد همانند زمین «دیدار شمالی واقع در غرب بوستان حضرت ابراهیم». با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که بدیهیات و اصول اولیه در خرید، فروش و معاوضه املاک صورت نگرفته است.

این‌ موارد تنها گوشه‌ای از تخلفات گسترده تحت مدیریت «مصطفی منتظر المهدی» در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است. بذل و بخشش و هزینه‌های چند صدمیلیونی در جشن شب یلدا که هفته‌ی گذشته و با حضور کارکنان فعلی و نه بازنشستگان این سازمان برگزار شد، یکبار دیگر سوء مدیریت و انحراف این سازمان از مسیر و اهداف اصلی خود را به رخ کشید.

سازمانی که جشن شب یلدای حدوداً یک‌میلیاردی برگزار می‌کند، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه به کارکنان و مدیران می‌دهد، اما حقوق بازنشستگان خود را در کمال وقاحت با تأخیرهای چندروزه پرداخت می‌کند.

به نظر می‌رسد شهردار جدید باید در رسیدگی به عملکرد مدیران بدسابقه در سازمان‌های زیرمجموعه خود سرعت بیشتری بدهد.

طی روزهای آینده پشت پرده این سازمان پرحاشیه را بر ملا خواهد شد تا بر همگان مشخص شود مدیران به‌اصطلاح جهادی قالیباف چگونه در حیف‌ومیل و بریز و بپاش بیت‌المال گوی سبقت از یکدیگر می‌ربودند و تیشه بر ریشه شهرداری و اموال مردم تهران زدند.