طنز سیاسی : تسهیلات ارایه شده به زندانیان در ایران توسط اژه ای آغای تسهیلات نظام / میثم(محمدهادی)بازیاری

آغای اژه ای طوطی خوش الحان قوه قضاییه در تازه ترین افاضات خویش بیان کرده اند که در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران به زندانیانشان تسهیلات نمیدهند.
کاملا درست عرض میکنید طوطی جان اما بهتر است ذره ای از آنها را با هم مرور کنیم تا دشمنان نظام از خواندن و شنیدن این اخبار شرمگین شوند و دست از بدگویی در مورد شما و قفس عریض و طویل قوه قضاییه بردارند.

چون قوه قضاییه و سازمان زندانها خیلی به سلامت روحی و جسمی زندانیان اهمیت میدهند برای رساندن مقدار کاملی از ویتامین ها یک راه کار عالی اندیشیده اند و ماه های سرد پاییز و زمستان و حتی بهار هرگونه هواخوری و استفاده از فضای باز را برای زندانیان مضر میداندد چون میخواهند آنان را از گزند سرماخوردگی و آلرژی های فصل ها دور نگه دارند برای همین میگذارند اواسط تابستان و در مرداد ماه زندانیان را سر ظهر جهت هواخوری و خواندن نماز به هواخوری میبرند تا هم هوایی به آنها برسد هم به میزان کافی از ویتامین های موجود در اشعه آفتاب سوزان تابستان بهره مند شوند و هم پوستشان برنزه شود آن هم از نوع بسیار عالی….خداخیرتان بدهد…

برای استفاده از خنکی هوا هم چون اصولا استفاده از باد پنکه و کولر برای زندانیان مضر است تابستان هیچ خبری از پنکه و کولر نیست تا خدای نکرده زندانیان از باد آنها دچار بیماری شوند و باز هم خدا خیرشان بدهد میگذارند وسط زمستان و نیمه های شب بهمن ماه زندانیان را باز هم نیمه عریان به هواخوری میبرند تا حسابی از خنکی هوا تا صبح لذت ببرد و اگر هم کمی لرزشان بگیرد میتوانند با ورزش کردن خودشان را گرم کنند و از این نظر واقعا مراقب زندانیان هستند.

گاهی هم که میخواهند یک زندانی را برای تمرکز گرفتن به زیرزمین و یک محل ساکت منقل کنند با کلی حرف و نوازش روحی زندانیان با بکار بردن الفاظی خاص از طرف زندانبانان نسبت به خانواده های زندانیان آنان را مورد لطف قرار میدهند و جویای حال خانواده زندانی میشوند.

تسهیلات ملاقات شرعی و … را هم نگوییم باز چیزی از عرزشهای قوه قضا کم نمیشود

خداخیرتان بدهد شماها چقدر خوبید آغای تسهیلات