آثار تاریخی ربوده شده از ترکیه به کشور بازگردانده خواهد شد

نگام ، بین الملل _ اعضای کمیسیون بررسی دارایی های فرهنگی مجلس ملی کبیر ترکیه جهت مذاکره پیرامون آثار تاریخی ربوده شده از این کشور، هفته آینده به انگلستان و فرانسه سفر خواهند کرد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، مصطفی ایسن رئیس کمیسیون تحقیق دارایی های فرهنگی مجلس از وجود آثار تاریخی ارزشمندی که به خارج از کشور ربوده شده خبر داد.

وی با اشاره به ادامه فعالیتهای باز پس گیری این آثار تاریخی گفت: در جریان دیدار با مقامات این کشورها شاهد شرمندگی آنها میشویم.

اسن گفت: فعالیتهای این کمیسیون در تاریخ ۱۶ نوامبر و همچنین مذاکرات با کشورهای مربوطه  در همین چارچوب آغاز شده است. در همین چارچوب نیز هفته گذشته به آلمان و دانمارک سفر کردیم.

فعالیتهای این کمیسیون در ماه مارس به پایان خواهد رسید.