دنیا فهمیده به آنچه می گوییم اعتقاد نداریم / فرید صلواتی

در خبرها خواندم کره جنوبی اعلام کرد , گوشی‌های اهدائی این کمپانی به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها ,به ورزشکاران المپیک زمستانی ایران و کره شمالی تعلق نخواهد گرفت.
باز ما ملت همیشه در صحنه ,چون گذشته احساساتمان فوران کرد و شروع به فحاشی در فضای مجازی آن هم به زبان فارسی به همه دنیا کردیم.
گویا زبان بین المللی دنیا زبان فارسی است و آنچه که ما می گوییم همه دنیا می فهمد.
به یاد رفتار طنز گونه آن شخصی افتادم که در سخنرانیش گفته بود فارسی می گویم تا #ریگان هم بفهمد.
برایم جالب است که مسئولینمان چون آقای #ظریف هم در این احساسات کاذب پیش قدم می شوند.
#داش_فرید هم از این رفتار مسئولین #سامسونگ آزرده خاطر شد و از اینکه با این رفتار غیر دیپلماتیک و غیر ورزشی با ورزشکاران ما رفتار کردند از آنها تعجب کرد .
ولی می خواهم بدانم با رفتارهای احساس گونه از جمله آتش زدن پرچم کره جنوبی و تلفنهای سامسونگ و فحاشی به آنها چه دردی از ما دوا می شود ؟
مگر با نام بردن از خلیج عربی توسط برخی از کشورها و رفتارهای احساس گونه ما ایرانیان در فضای مجازی دردی دوا شد؟
مگر با رفتار بد دولت عربستان و جلوگیری چند ساله و بی احترامی به‌ حجاج ایرانی و ناراحتی احساسی و فحاشی ما در فضای مجازی دردی دوا شد؟
مگر از بی احترامی آنها به ما کم شد؟ کم که نشد ,بیشتر هم شد.
در این سالها که از انقلاب می گذرد به نظر #داش_فرید , به خاطر سوء مدیریت برخی از مسئولین ماست که مورد اهانت بسیاری از کشورها و حتی ملتهایشان واقع شدیم.
چه انتظاری از دنیا دارید وقتی در این سالها که دائم در حال مرگ بر این و آن هستیم دنیا به ما احترام بگذارد؟
درد من از اهانت شرکت سامسونگ نیست زیرا ما هم آنچنان کاری برای آنها انجام ندادیم و فقط از وارداتشان استفاده کردیم.
درد #داش_فرید از آنجاییست که دولتمردان ما سی سال در دوران بحران داخلی جنگهای افغانستان و سوریه و عراق بهترین امکانات را از ما ملت گرفتند و به نام ملت و برادران و خواهران مظلوم دادن به آنها و حال با وقاحت تمام پرچم کشور ما را آتش زده و به ما اهانت میکنند و باز هنوز به خود نیامدید.
به نظر شما اهانت شرکت سامسونگ میتواند دردناک تر از اهانت این سه کشور که از دهان خود دادیم به آنها که بخورند بیشتر باشد؟
باید کم کم به خود بیاییم.
دنیا کاملا ما را شناخته است.
دنیا فهمیده به آنچه می گوییم اعتقاد نداریم.
دنیا فهمیده است برخی مسئولین ما مرگ بر غرب می گویند ولی همان غرب برای خود و فرزندانشان کعبه آمال است.
با رفتاری که بیرون از این مرزها داریم ,اهانت سامسونگ آخرین اهانت به کشور و مردم ما نخواهد بود.
این احساسات هم که در فضای مجازی پیش آمده بزودی فروکش خواهد کرد مانند همان وقایع #پلاسکو,#سانچی, #زلزله_کرمانشاه و دیگر وقایع که تب زیادی را در کشور به وجود آورد ,سرد نشد؟
امان از این احساسات کاذب و بی خاصیت که در جامعه ما همه گیر شده است و روزگار ما را سیاه کرده است.
میخواهم بدانم در این سالها که آمریکا ما را تحریم کرد ما ضرر کردیم یا آمریکا؟
به نظر شما با تحریم کردن اجناس کره جنوبی که تا شیر مستراحمان کره ای است ما ضرر میکنیم یا آنها؟
کاش قدری فقط قدری به خود میامدیم.
ما ایرانی هایی که وقتی گوجه گران می شود بیشتر طمع خرید داریم چگونه میتوانیم از خرید اجناس کره ایی دست برداریم؟