از ورود غیرقانونی ۱۲۸۳ نفر به ترکیه جلوگیری شد

نگام ، بین الملل _ نیروهای امنیتی ترکیه ۱۲۸۳ نفر که قصد ورود غیرقانونی از سمت سوریه، یونان و ایران و عراق به خاک کشور را داشتند، دستگیر کردند.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، ستاد مشترک ارتش ترکیه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ۱۲۸۳ نفر که قصد ورود غیرقانونی از سمت سوریه، یونان و ایران و عراق به خاک ترکیه و همچنین ۶۹ نفر دیگر که قصد خروج غیرقانونی از کشور به عراق و یونان را داشتند، دستگیر شده‌اند.

در اطلاعیه مذکور همچنین آمده است:

“یگان‌های مرزی ترکیه از ورود غیرقانونی ۱۲۷۳ نفر از سوریه به خاک کشور جلوگیری کردند. از ورود غیرقانونی یک نفر از عراق به ترکیه و خروج غیرقانونی ۷ تن دیگر از ترکیه به خاک عراق نیز جلوگیری شده است.

هفت نفر دیگر که قصد ورود غیرقانونی از ایران به ترکیه داشتند، توسط یگان های مرزی دستگیر شدند. از ورود غیرقانونی ۶۲ نفر از ترکیه به یونان جلوگیری و ۲ تن دیگر قصد داشتند به صورت غیرقانونی از ترکیه به یونان سفر کنند، نیز دستگیر شدند”.