حسن اسدی زیدآبادی: رسانه‌ای کردن اتهامات فردی که پرونده‌اش به دادگاه نرفته، جرم است

نگام ، حقوق بشر _ علنی و رسانه‌ای کردن اتهامات فردی که برای او حتی کیفرخواست صادر نشده و پرونده‌اش به دادگاه نرفته، عملی غیرقانونی است و باید برای شخص افشا کننده، پرونده تشکیل شده و در مرجع صالح قضایی به آن رسیدگی شود.

 

یک کارشناس حقوقی درباره علنی کردن اتهامات افراد پیش از صدور رای گفت: علنی و رسانه‌ای کردن اتهامات فردی که برای او حتی کیفرخواست صادر نشده و پرونده‌اش به دادگاه نرفته، عملی غیرقانونی است.

به گزارش برنا؛ حسن اسدی زیدآبادی، کارشناس حقوقی، با اشاره به اینکه نباید اتهامات فردی که فوت شده و امکان دفاع ندارد را رسانه‌ای کرد، گفت: بر اساس آئین دادرسی یکی از مواردی که باعث توقف روند رسیدگی می‌شود، فوت متهم است. اگر در فرایند رسیدگی به پرونده قضایی متهم فوت کند، پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود. در این خصوص از آنجاکه متهم امکان دفاع از خود را ندارد، قانونا و اخلاقا نمی‌توان اتهامات او را رسانه‌ای کرد.

او درباره علنی کردن اتهامات افراد پیش از صدور رای گفت: علنی و رسانه‌ای کردن اتهامات فردی که برای او حتی کیفرخواست صادر نشده و پرونده‌اش به دادگاه نرفته، عملی غیرقانونی است و باید برای شخص افشا کننده، پرونده تشکیل شده و در مرجع صالح قضایی به آن رسیدگی شود.

به گفته زیدآبادی طبق قانون حتی در دادگاه‌های علنی هم خبرنگاران و طرف‌های درگیر حق اعلام اسامی متهمین و… را ندارند و اگر چنین اقدامی انجام دهند، مرتکب عمل غیرقانونی شده‌اند.

او با اشاره به گزارش صداوسیما درباره سید امامی که به جاسوسی متهم شده بود، گفت: اکنون افکار عمومی می‌پرسد چگونه اسرار پرونده‌ای که می‌گویند، مربوط به امنیت ملی است به دست برخی رسانه‌ها می‌افتد و آنها بی‌محابا و یک‌طرفه قضاوت می‌کنند؟