در جامعه ما هر کس دیدگاه روشنی داشته باشد دیوانه و یا مجنون معرفی می شود / فرید صلواتی

#بهلول ، #حسین_پناهی ، #فروغ ، #مولانا #صادق_هدایت و …جزو اینگونه ها بودند.
در غرب اگر کسی اندیشه خاص داشته باشد می شود انیشتین یا ادیسون
در شرق اگر خاص بیاندیشی می شوی #صادق_هدایت و بی عقل
مولوی ناگهان در دنیای عاقل نماها چشمانش باز شد .
فریاد می زند :
زاهد بودم ترانه گویم کردی
سر فتنه‌ی بزم و باده جویم کردی
سجاده نشین با وقاری بودم
بازیچه کودکان کویم کردی
همه دیوانه خطابش می کنند . اطرافیان و مریدانش نگران باورهای خود هستند .
خوشحال نیستند مولانا عاقل شده است .
مولوی با اینگونه حرکات ورفتارش می خواهد به جامعه پیرامونش ثابت کند آن حرفهایی که قبلا زدم و برای خود درودکانی ساخته ام همه اندیشه های دیکته شده بود . مردم حال حال به حرفهایم گوش کنید.این حرفهای خودم است.
دیگر کسی باورش ندارد .ملت شرق همیشه به دنبال یک کسی می گردند به دنبالش بیفتند و برای خود مقدسش کنند .
برخی مکان امامزده را می پرستند وبرخی از افراد زنده برای خود امام زاده درست می کنند.
برای مولانا دیگر مهم نیست مریدان چگونه درباره اش فکر می کنند . راهش را می رود.
با اینکه سالهاست مرده است ولی همچنان افکارش در همه اعصار و دورانها جاودان است .
زیرا اندیشه هایش از آن خودش بود .
شاید این حرف #داش_فرید برای برخی سنگین تمام شود ولی مجبورم بگویم.
البته این گفتارم وحی منزل نیست و تنها دیدگاهم را بیان می کنم.
بیست هشتم بهمن زادروز #صادق_هدایت است .
در دوران معاصر ما به نظر من صادق هدایت همچون مولانا می اندیشید .
اندیشه و افکارش مخصوص خودش بود واز جایی به او تزریق و دیکته نمی شد.
البته با بسیاری از مطالبش نتوانستم ارتباط برقرار کنم .
ولی قرار نیست او مرجع تقلیدم و یا پشتش به نماز بایستم و یا دین و آیینی را از او بپپذیرم .
البته در دوران ما بسیاری ادای روشنفکران را درآوردند که بیشتر به کاریکاتور شبیه بودند .
خواستند گنجشک را رنگ کرده و جای قناری به ملت غالب کنند که رسوا شدند .
برای همین هیچگاه افکارشان ماندگار نشد .
در این جامعه بسیاری تاوان آن که خودشان بودند و هستند را پس دادند ولی جاودان ماندند.
صادق هدایت همیشه هست حتی اگر هر دوره ایی بیاید و کتابهای او را ممنوع چاپ کند.
مگر #دکتر_مصدق محو شد؟
مگر #فروغ_فرخزاد گم شد؟
چقدر دلم به حال آن بیچاره ایی می سوزد که تمام تلاش خود را کرد #دکتر_علی_شریعتی را به ملت جاسوس معرفی کند ولی طرف سالهاست مرد و هیچ کس حتی او را هم نمی شناسد که کیست .
همیشه آنهایی که خودشان نیستند در تاریخ محو می شوند .
با اینکه #شیخ_احمد_کافی و #آقای_فلسفی یک روضه خوان و واعظ بودن ولی چون خودشان بودند و افکار خود را بیان می کردند همیشه ماندگار می مانند .
کاش آنهایی که در صدد این هستند تا افکاری که خود حتی بدان ایمان و اعتقاد ندارند را به جامعه دیکته و تزریق کنند ، به خود بیایند . و از تاریخ عبرت گیرند .
گالیله میلیون ها سال هم بگذرد گالیله خواهد ماند و فقط آنها باختند که نخواستند در دورانی که با او زندگی می کنند از وجودش استفاده کنند .
البته حق دارند زیرا هیچگاه تاریکی تحمل روشنی را ندارد.
مردان و زنان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که اندیشه وافکار و گورهای آنها همواره قلوب نسلهای آتیه است .
روزگار غریبیست .
به هوش باشید دیوانگان اصلی را جای عاقل به شما نیندازند وعاقلان واقعی را به جای دیوانه به شما معرفی نکنند.

#داش_فریدصلواتی
روزنامه نگار. هنرمند