محاکمه تروریست استرالیایی داعش در ترکیه ادامه دارد

نگام ، بین الملل _ روند محاکمه «نیل چیستوفر پاراکاش» استرالیایی از سرکردگان داعش که در جریان ورود غیرقانونی به ترکیه در گذرگاه مرزی کیلیس دستگیر شده بود همچنان ادامه دارد.

به گزارش آناتولی فارسی ، روند محاکمه پرونده پاراکاش به اتهام عضویت در گروه تروریستی در دادگاه جزای شهر کیلیس در جریان است. وی در جلسه محاکمه خود در این دادگاه از زندان غازی عنتپ و از طریق ویدئو کنفرانس حاضر شد.

در این جلسه محاکمه به پاراکاش خاطر نشان شد که دولت استرالیا به دلیل اینکه وی “نماینده استرالیایی” گروه تروریستی است خواستار استرداد وی شده و روند محاکمه ادامه دارد.

محمت آلپر اونور که توسط انجمن دادگستری و مطابق با قانون کیفری ترکیه به عنوان وکیل وی منصوب شده، با توجه به شرایط قانونی و حقوق بین الملل و با بیان اینکه مدت بازداشت موقت وی پایان یافته خواستار آزادی او شده است.

هیئت داوری محاکمه تصمیم گرفت تا بازداشت مظنون ادامه یابد و جلسه بررسی را به دلیل تکمیل اطلاعات به تأخیر انداخت.