یادداشت نویس بی خرد کانال تلگرامی عمار بدون توجه به کهنه بودن ناوگان هوایی کشور و سنگ اندازی همفکرانش نوشت : اگر قرار بود قبل و بعد از برجام همچنان هواپیماهای قدیمی سقوط کند، پس دقیقا فایده برجام کجاست؟

نگام ، سیاسی _ امیر حسین ثابتی یادداشت نویس بی خرد کانال تلگرامی عمار در یادداشتی نوشت :  اگر قرار بود قبل و بعد از برجام همچنان هواپیماهای قدیمی سقوط کند، پس دقیقا فایده برجام کجاست؟ ، این در حالی است که این ولایت معاش بی بصیرت به این نکته توجه ندارد که صرف امضای یک قراداد باعث معجزه نمی شود ، بلکه بایستی برای بهبود وضعیت ناوگان هوایی کشور با خرید هواپیمای نو نسبت به ارتقاء سطح کیفیت سفرهای هوایی اهتمام ورزید ، این در حالی است که هم رهبری و هم همفکران این یادداشت نویس بی خرد در دوسال گذشته با بمباران تبلیغاتی ، خرید هواپیمای نو را امری غیرضروری و تشریفاتی برای کشور قلمداد می نمودند اما اکنون با فرافکنی دم از کهنه بودن ناوگان هوایی کشور و متهم نمودن دولت به اهمال در این زمینه نموده اند.

 

متن یادداشت این ولایت معاش بی بصیرت به شرح ذیل است :

 

اگر قرار بود قبل و بعد از برجام همچنان هواپیماهای قدیمی سقوط کند، پس دقیقا فایده برجام کجاست؟

یکی از بهانه هایی که قبل از برجام توسط رسانه های غربگرا برای “توافق هسته ای به هر قیمت” مطرح میشد؛ نوسازی ناوگان هوایی بود. در واقع این منطق غلط را به اشتباه در بین بخش زیادی از مردم جا انداختند که اگر تحریم هستیم و نمیتوانیم هواپیمای جدید بخریم یا حتی ورود بسیاری از قطعات هواپیما به ایران ممنوع است، به خاطر “پرونده هسته ای” است و در صورت توافق با امریکا، این مشکل حل میشود و به تبع آن شاهد سقوط هواپیماهای قدیمی نخواهیم بود.

اکنون نه تنها برجام امضا شده بلکه بیش از دو سال هم از اجرای آن میگذرد. اتفاقا یکی از وعده های قطعی طرف مقابل به ایران نیز این بود که در ازای تعطیلی و توقف بخش زیادی از برنامه هسته ای مان، مجوز خرید هواپیما و بسیاری از قطعات آن را دریافت خواهیم کرد. این وعده ای بود که اجرای آن باید از ۲۷ دی ۱۳۹۴ آغاز میشد و هیچ تبصره و شرطی نداشت.

اما اکنون باید پاسخ داده شود که حتی اگر نوسازی ناوگان هوایی بر نوسازی جاده های کشور نیز اولویت داشته، چرا همچنان خرید یک دستگاه بویینگ نیز ممکن نیست؟ چرا در دو سال گذشته و علیرغم امضای قرارداد برای دریافت بیش از یکصد دستگاه هواپیمای جدید، تنها دو هواپیما (که حتی اخبار مرجوعی بودن آنها هم منتشر شد) با اما و اگرهای فراوان و با شروط متعدد وارد کشور شده؟

اگر قرار بود قبل و بعد از برجام همچنان هواپیماهای قدیمی سقوط کند، پس دقیقا فایده برجام کجاست؟ آیا این وسط فقط باید توان هسته ای کشور از بین میرفت؟

امیرحسین ثابتے